ชื่อลูกค้า
Atcharaphan
คุณไพลิน ธาราพิพัฒนกุล
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
คุณ กรองจิตต์ มั่นคง
คุณ ปฐวี นิโรบลสถาพร
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167325908TH
PD167325911TH
EI115634311TH/EI115634325TH
EI115634342TH
EI115634356TH
ชื่อลูกค้า
คุณ อัมพล  อยู่ทิม
คุณ อเนก ใจดี (ร้าน O.POWER)
บริษัท ไทย แคมชาฟท์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทค อีเลคทรอนิคส์ จำกัด / คุณธนภรณ์ พันธุลาภ
บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด
คุณ ปานศิริ ทองกัลยาณ์.
คุณ รำภา  จิระมณี
บริษัท ฟู๊ดแล็บ จำกัด กรุณาส่งของให้ในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ ร้านหยุดวันอาทิตย์
คุณวิธาน  อรุโณทอง Bacony Skincare
เปล้าแดงโอสถ
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
ร้านเรือจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิบูลย์ ซัพพลาย.
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
คุณ วันจักรี กาสมสัน
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
อังคณาขนส่ง (จั๊วหลี) สาย 5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
ทวีศักดิ์  กิตติยา สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์  2
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
308/15372
595/29711
595/29712
006/0281
04986
249/12447
5319100151693
NT6210120018
0664/033183
5535/276703
141/007041
047/2315
0213/010620
750/37477
640/31996
357/17844
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191012AA01-01
THASS20191012AB01-01
THASS20191012AC01-01
THASS20191012AD01-01
THASS20191012AE01-01
THASS20191012AF01-01
THASS20191012AG01-01
THASS20191012AH01-01
THASS20191012AI01-01
THASS20191012AJ01-01
THASS20191012AK01-01
THASS20191012AL01-02
THASS20191012AL02-02
THASS20191012AM01-02
THASS20191012AM02-02
THASS20191012AN01-02
THASS20191012AN02-02
THASS20191012AO01-02
THASS20191012AO02-02
THASS20191012AP01-04
THASS20191012AP02-04
THASS20191012AP03-04
THASS20191012AP04-04
THASS20191012AQ01-01
THASS20191012AR01-02
THASS20191012AR02-02
THASS20191012AS01-02
THASS20191012AS02-02
THASS20191012AT01-02
THASS20191012AT02-02
THASS20191012AU01-03
THASS20191012AU02-03
THASS20191012AU03-03
THASS20191012AV01-01
THASS20191012AW01-01
THASS20191012AX01-01
THASS20191012AY01-03
THASS20191012AY02-03
THASS20191012AY03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119104167157729
5119104167158729
5119104167158029
5119104167159029
5119104167157829
5119104167158929
5119104167157929
5119104167158829
5119104167158329
5119104167159629
5119104167158229
5119104167159829
5119104167158429
5119104167159929
5119104167158629
5119104167159529
5119104167158529
5119104167159429
5119104167160929
5119104167159729
5119104167161129
5119104167160129
5119104167161329
5119104167160329
5119104167161529
5119104167160529
5119104167161629
5119104167160729
5119104167160829
5119104167159229
5119104167161029
5119104167160029
5119104167161229
5119104167160229
5119104167161429
5119104167160429
5119104167161729
5119104167160629
5119104167159329
ผู้รับ
บริษัท พีอาร์ที  สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
คุณ ชัยยุทธ  ดีวรรณ
คุณ สุภาพร งามไสว
บริษัท ไอเอ็ม อาร์เอ็น เอเชีย จำกัด
คุณ ยศสินี  วาจานนท์
คุณ ธนวัฒน์  อยู่หนู
คุณธีรพล จงไพศาล
คุณ มูรณี
คุณชำนาณ. โล่ห์ทอง
คุณพร้อมพงศ์ เพ็งธรรม
playcooling Computer.Co.,Ltd
บริษัท เค.เอส. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เค.เอส. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณ พรพนิต /บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
คุณ พรพนิต /บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
คุณ บุณยนุช
คุณ บุณยนุช
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ธัญชนก
คุณ ณิชาภา ละอองอ่อน (ร้านน่านเซฟตี้)
คุณ ณิชาภา ละอองอ่อน (ร้านน่านเซฟตี้)
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
คุณ พัด
คุณ พัด
บริษัท สมาร์ทอิมเมจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
บริษัท สมาร์ทอิมเมจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
บริษัท สมาร์ทอิมเมจ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
คุณ กีรติญา เข็มทอง
คุณ จุฑาริณี ศรีสมุทร
คุณสาธิต  ประเสริฐมรรค
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี