ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191015AA01-01
THASS20191015AB01-01
THASS20191015AC01-01
THASS20191015AD01-01
THASS20191015AE01-01
THASS20191015AF01-01
THASS20191015AG01-01
THASS20191015AH01-01
THASS20191015AI01-01
THASS20191015AJ01-02
THASS20191015AJ02-02
THASS20191015AK01-02
THASS20191015AK02-02
THASS20191015AL01-02
THASS20191015AL02-02
THASS20191015AM01-04
THASS20191015AM02-04
THASS20191015AM03-04
THASS20191015AM04-04
THASS20191015AN01-04
THASS20191015AN02-04
THASS20191015AN03-04
THASS20191015AN04-04
THASS20191015AO01-01
THASS20191015AP01-01
THASS20191015AQ01-01
THASS20191015AR01-01
THASS20191015AS01-01
THASS20191015AT01-02
THASS20191015AT02-02
THASS20191015AU01-02
THASS20191015AU02-02
THASS20191015AV01-04
THASS20191015AV02-04
THASS20191015AV03-04
THASS20191015AV04-04
THASS20191015AW01-04
THASS20191015AW02-04
THASS20191015AW03-04
THASS20191015AW04-04
THASS20191015AX01-02
THASS20191015AX02-02
THASS20191015AY01-04
THASS20191015AY02-04
THASS20191015AY03-04
THASS20191015AY04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119104181774859
5119104181775859
5119104181775259
5119104181776159
5119104181774959
5119104181775959
5119104181775059
5119104181775759
5119104181775159
5119104181776059
5119104181775359
5119104181776359
5119104181775459
5119104181776459
5119104181775559
5119104181776259
5119104181775659
5119104181776559
5119104181776659
5119104181778559
5119104181777059
5119104181778859
5119104181777359
5119104181779059
5119104181777759
5119104181778159
5119104181776859
5119104181777159
5119104181779259
5119104181777459
5119104181777959
5119104181778259
5119104181779459
5119104181778459
5119104181778759
5119104181777559
5119104181778959
5119104181777859
5119104181779159
5119104181778059
5119104181779359
5119104181776759
5119104181778359
5119104181778659
5119104181777259
5119104181776959
ผู้รับ
ร้าน เปเปอร์บ๊อกซ์
คุณ พรพนิต
คุณ ปณิตา  ตั้งเกษมจิตต์
คุณ สุภาพ ชุมพรม
บ.มีดี อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ไฟน์ไลน์ จิวเวลรี่ จำกัด
คุณ ธัญชนก อัครชัยธัญศิริชัย
คุณ สุวิมล (การตลาด)
คุณศักดิ์สุธี  บุณยะรัตเวช
คุณ นิตยา  สงสุรินทร์
คุณ นิตยา  สงสุรินทร์
คุณ ปริยากร  ไชยมาตร
คุณ ปริยากร  ไชยมาตร
ไฮ เน็ท เวิร์ธ
ไฮ เน็ท เวิร์ธ
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
บริษัท ออฟฟิศ ดีไซน์ จำกัด
คุณ ณิชมน ทูลศิริ
คุณกนกพล นาคทอง
คุณ จิราวรรณ  ลีลาสวัสดิ์สุข
คุณเนตรนภา เก่งสูงเนิน
คุณ สาคร  ลาวัลย์
คุณ สาคร  ลาวัลย์
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ ธนิตา  ธงสิบเจ็ด
คุณ ธนิตา  ธงสิบเจ็ด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณ ณภัทร ดีฮกเคี่ยน
คุณ ภัณฑิลา   พลทอง
คุณ สุพรรณรัศม์  มงคลเพ็ญ.
คุณวิชาดา  เชี่ยวชาญกิจ
คุณทิพวรรณ  หลีล้วน
ร้านโอการช่าง
Natalia Dorogova
บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท  จำกัด
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
คุณ มนกานต์ ขัดสงคราม
คุณนิศาชล จึงคงอนันต์ (ฝ้าย)
คุณธาดา  เมธาวี *จ่ายต้นทาง*  มีรับของกลับด้วย
คุณพิทยุตม์  วิจักขณา  ** จ่ายต้นทาง** มีรับของกลับด้วย
โรงงานผลิตภัณฑ์จากผ้า จัดส่งที่บ้านค่ะ
ร้าน อ. ทองไทย คุณ สร้อยทอง ดาปาน
คุณวสันต์ ประสงค์มณี
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
คุณพรนภา
บริษัท ทีเอ็นเอสเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด
ร้านบ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์โมนิค มิวสิค ภูเก็ต (ส่งหลังเทียง)
ร้านเม้ง ขอนแก่นครับ
โรงแรมบ้านบาหยัน  คุณ มณีรัตน์ หอมชื่น
ร้าน แสงทองพืชผล *ก่อนส่งโทรแจ้งก่อนค่ะ *คุณชนินทร์ บูรณะบัญญัติ จ่ายปลายทาง
คุณจิระนันท์ ติวาวงศ์รุจน์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
JK express สาย 3 085-0157626
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
จัดส่งให้ลูกค้า
จัดส่งให้ลูกค้า
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
คิงส์โลจิสติกส์ สาย 2 ซอยสนามกีฬา
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115636414TH
PD167326055TH / PD167326069TH
PD167326055TH / OD
PD167326072TH
เล่มที่ 312 เลขที่  15572
เล่มี่   092 เลขที่  4573
จัดส่งแล้วค่ะ
เล่มที่  255 เลขที่  12725
เล่มที่  255  เลขที่  12724
5319100188262
5319100188316
NT6210160085
NT6210160082
629084584
เล่มที่ 101  เลขที่  05049
เล่มที่ 0777 เลขที่  038803
เล่มที่  449 เลขที่  22417
เล่มที่  2882  เลขที่  144085
จัดส่งแล้วคะ
จัดส่งแล้วค่ะ
EKAC19-58773
BB119004131
009/0411
4485
B0119119822