ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191203AA01-01
THASS20191203AB01-01
THASS20191203AC01-01
THASS20191203AD01-01
THASS20191203AE01-01
THASS20191203AF01-02
THASS20191203AF02-02
THASS20191203AG01-02
THASS20191203AG02-02
THASS20191203AH01-02
THASS20191203AH02-02
THASS20191203AI01-02
THASS20191203AI02-02
THASS20191203AJ01-03
THASS20191203AJ02-03
THASS20191203AJ03-03
THASS20191203AK01-05
THASS20191203AK02-05
THASS20191203AK03-05
THASS20191203AK04-05
THASS20191203AK05-05
THASS20191203AL01-01
THASS20191203AM01-01
THASS20191203AN01-01
THASS20191203AO01-01
THASS20191203AP01-01
THASS20191203AQ01-01
THASS20191203AR01-01
THASS20191203AS01-01
THASS20191203AT01-02
THASS20191203AT02-02
THASS20191203AU01-03
THASS20191203AU02-03
THASS20191203AU03-03
THASS20191203AV01-03
THASS20191203AV02-03
THASS20191203AV03-03
THASS20191203AW01-04
THASS20191203AW02-04
THASS20191203AW03-04
THASS20191203AW04-04
THASS20191203AX01-01
THASS20191203AY01-01
THASS20191203AZ01-01
THASS20191203BA01-01
THASS20191203BB01-01
THASS20191203BC01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019124537378439
5019124537379339
5019124537378639
5019124537379439
5019124537379039
5019124537379939
5019124537378739
5019124537379639
5019124537378539
5019124537379539
5019124537378939
5019124537380039
5019124537379139
5019124537380139
5019124537378839
5019124537379839
5019124537379239
5019124537379739
5019124537380339
5019124537381639
5019124537380739
5019124537382039
5019124537381039
5019124537382239
5019124537381239
5019124537382539
5019124537383139
5019124537382839
5019124537382139
5019124537380239
5019124537382439
5019124537380639
5019124537382739
5019124537380939
5019124537383039
5019124537381339
5019124537383239
5019124537380439
5019124537381839
5019124537380839
5019124537382339
5019124537381139
5019124537382639
5019124537382939
5019124537381439
5019124537381739
5019124537380539
ผู้รับ
บริษัท อุ้ยคำ จำกัด
ร้านกุ้งนางช็อป (กุ้งนาง)
คุณ สุดารัตน์ กุศลพุทธรักษ์
บริษัท วี อินฟินิท ลายน์ จำกัด
Kunsiri W
คุณ ชาญ สมชาติ
คุณ ชาญ สมชาติ
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณพัด
คุณพัด
คุณพัชรินทร์  อุปริสัจกุล
คุณพัชรินทร์  อุปริสัจกุล
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
น.ส.เสาวภาคย์ คหินทพงษ์
บริษัท ไทยเอ็มทีบี จำกัด
คุณ โกมล  ห้วยหงส์ทอง
คุณ นาตยา  ประจิตร
คุณ สุภาพ ชุมพรม
คุณ กัญญารัตน์ รัตนศิลป์
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
น.ส.วีณา แสงชาตรี
คุณ ทวิช สรสิทธิ
คุณ ทวิช สรสิทธิ
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท สยามเมดดิคอล เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ ตรีรัก ประภากรเกียรติ
คุณ สุรัตน์ชัย ฐิตทัดฐาน
คุณ สุรัตน์ชัย ฐิตทัดฐาน
คุณ สุรัตน์ชัย ฐิตทัดฐาน
คุณ สุรัตน์ชัย ฐิตทัดฐาน
คุณ ธัญญรัฐ  มาศปัน
บริษัท เอ เปอร์เฟกต์ ไรด์ จำกัด
บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ จำกัด
คุณ  แอน.
บจก.มิสซะระดะ ฟูดส์ โปรดักส์
คุณยิ่งภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง
ชื่อลูกค้า
สายสมร  เชื้อไขยนา
คุณแพรว
บริษัท อ.เกษมสันต์ จำกัด
คุณอรพรรณ ชื่นอยู่
บริษัท ดิลกคอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ รัฐพล ศรีไพบูลย์
บริษัท อุ้ยคำ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กาญจนา สกุลรุ่งเเจริญ
คุณอรพรรณ
คุณศักดิ์ชัย  ศักดิ์อำนวย
คุณราชิต หีมมานะ บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
คุณ พงศธร คิดการงาน  POWER-UP
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347803649TH
EI347803652TH/EI347803666TH
EI347803670TH/EI347803683TH
PD167332311TH
PD167332339TH/PD167332342TH
PD167332223TH
PD167332356TH/PD167332360TH
PD167332237TH
EI347803635TH
PD167332268TH/PD167332271TH/ PD167332285TH/PD167332299TH
PD167332308TH
PD167332183TH/PD167332197TH /PD167332206THPD167332210TH
PD167332245TH/PD167332254TH

หน้าที่ 224 จาก 604