ชื่อลูกค้า
คุณวัชระ กลีบบัว
 
บมจ.ซินเน็คสาขาขอนแก่น
คุณ อำพล  กุดั่น
หจก.เซนส์ทิส
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
คุณ เทพรินทร์  รักมาก
คุณกรรณภัทร์ แปลกสงวนศรี (บริษัท ไทยลอนรีไวซ์ จำกัด)
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
คุณณรงค์ สาลี
คุณ วันทนา ปาลวัฒน์
คุณจิตรานุช  ปานขาว
บริษัท  บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
บริษัท บีที สกรูเฮ้าส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
คุณ ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่
คุณ ณัฐกิตติ์ ชูประสงค์
ร้านชุดชั้นในพารวย
ซอบารียะห์ สามะ
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
บริษัท อีสานพลาสแพ็ค (1999) จำกัด
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
 
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
ประกายเพชรบูรณ์ ขนส่ง เลยทางเข้าสาย 3 ประมาณ 400 เมตร
ด่วนหนองคาย ขนส่ง สาย 3  ขนส่งศูนย์ 5  โทร.088-2227829
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
แพปลาสมบัติวัฒนา สาย 3 ตัดสาย 4 081-6903167
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD122511349TH
PD122511281TH
5319100239360
5319100239346
5319100239407
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
เล่มที่ 067 เลขที่  3310
เล่มที่  5285 เลชที่ 264216
เล่มที่ 935เลขที่ 46727
เล่มที่ 0428 เลขที่  21378
เล่มที่ 807 เลขที่ 40315
เล่มที่ 406 เลขที่ 20262
เล่มที่ 2885 เลขที่  144203
DOPK1910190061
71/3528
เล่มที่ 1164 เลขที่  58171
เล่มที่  107 เลขที่  05337
เล่มที่ 016 เลขที่ 00756
B0119121483
เล่มที่ 021 เลขที่  1021
ชื่อลูกค้า
คุณธนธรณ์ รังษีเทียนไชย
DHAS คุณชญานิน ปลั่งสุวรรณ
บริษัท ลิซาร์ เฮลท์แอนบิวตี้ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167326320TH
EI115662683TH
PD167326333TH

{supertable table}