ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190326AA01-02
THASS20190326AA02-02
THASS20190326AB01-04
THASS20190326AB02-04
THASS20190326AB03-04
THASS20190326AB04-04
THASS20190326AC01-05
THASS20190326AC02-05
THASS20190326AC03-05
THASS20190326AC04-05
THASS20190326AC05-05
THASS20190326AD01-01
THASS20190326AE01-01
THASS20190326AF01-02
THASS20190326AF02-02
THASS20190326AG01-01
THASS20190326AH01-02
THASS20190326AH02-02
THASS20190326AI01-01
THASS20190326AJ01-01
THASS20190326AK01-04
THASS20190326AK02-04
THASS20190326AK03-04
THASS20190326AK04-04
THASS20190326AL01-01
THASS20190326AM01-01
THASS20190326AN01-01
THASS20190326AO01-01
THASS20190326AP01-01
THASS20190326AQ01-02
THASS20190326AQ02-02
THASS20190326AR01-02
THASS20190326AR02-02
THASS20190326AS01-04
THASS20190326AS02-04
THASS20190326AS03-04
THASS20190326AS04-04
THASS20190326AT01-01
THASS20190326AU01-01
THASS20190326AV01-01
THASS20190326AX01-01
THASS20190326AZ01-04
THASS20190326AZ02-04
THASS20190326AZ03-04
THASS20190326AZ04-04
THASS20190326BA01-01
THASS20190326BB01-02
THASS20190326BB02-02
THASS20190326BC01-01
THASS20190326BD01-01
THASS20190326BE01-02
THASS20190326BE02-02
THASS20190326BF01-01
THASS20190326BG01-04
THASS20190326BG02-04
THASS20190326BG03-04
THASS20190326BG04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219033019257469
5219033019258569
5219033019257569
5219033019258469
5219033019257969
5219033019258669
5219033019257769
5219033019259169
5219033019257869
5219033019258769
5219033019258069
5219033019259369
5219033019258269
5219033019259069
5219033019258169
5219033019258869
5219033019258369
5219033019259269
5219033019259969
5219033019259469
5219033019260469
5219033019262269
5219033019261169
5219033019262869
5219033019261669
5219033019263169
5219033019261969
5219033019263569
5219033019261069
5219033019259769
5219033019261569
5219033019260169
5219033019262069
5219033019260769
5219033019262369
5219033019263369
5219033019262769
5219033019263769
5219033019261269
5219033019259669
5219033019262169
5219033019263269
5219033019263669
5219033019262569
5219033019259569
5219033019262969
5219033019260269
5219033019260569
5219033019261369
5219033019939969
5219033019940069
5219033019939869
5219033020341569
5219033020341969
5219033020341669
5219033020341869
5219033020341769
ผู้รับ
ร้าน ชฎาทอง  (คุณ สายัณต์   วรกุล)
ร้าน ชฎาทอง  (คุณ สายัณต์   วรกุล)
คุณสมศักดิ์ แจ้งในเมือง
คุณสมศักดิ์ แจ้งในเมือง
คุณสมศักดิ์ แจ้งในเมือง
คุณสมศักดิ์ แจ้งในเมือง
บริษัท  อีลาตา จำกัด
บริษัท  อีลาตา จำกัด
บริษัท  อีลาตา จำกัด
บริษัท  อีลาตา จำกัด
บริษัท  อีลาตา จำกัด
คุณกิตติกาญจน์ เหลาแหลม
คุณพรชนัน ภาคพานิช
คุณ หัฎฐฐ์  พลาทิพยางกูร
คุณ หัฎฐฐ์  พลาทิพยางกูร
คุณวาริษา ใกล้แก้ว
คุณกนกพร ชัยชนะ
คุณกนกพร ชัยชนะ
คุณวิรัช วิบูลย์วัฒนกุล
คณประภัสสร จิรสวัสดิ์จตุพร
คุณนัท
คุณนัท
คุณนัท
คุณนัท
บริษัท อัพมิวสิคสโตร์ จำกัด
คุณนันทรัตน์ เธียรธนู
คุณ พักตร์เพ็ญพร ปัญญา
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
คุณ สุนทรี ดีพร้อมเลิศ
คุณ สุนทรี ดีพร้อมเลิศ
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
คุณอิทธิพล  ศุภนันทนานนท์
คุณบุษรา ชุมพล
คุณบุณยนุช  ศุภสม
คุณจารุรินทร์ พานิชพันธ์
คุณ พรจุฑา เลิศพานิช
คุณ พรจุฑา เลิศพานิช
คุณ พรจุฑา เลิศพานิช
คุณ พรจุฑา เลิศพานิช
คุณ ณัฏฐนิช เหลืองธีรภาพ
คุณ สวนีย์  เข็มวัน
คุณ สวนีย์  เข็มวัน
คุณอนุสรา อ่อนกลั่น
คุณบงกช  เจียรณัย
คุณ อรุณี  โจภูเขียว
คุณ อรุณี  โจภูเขียว
บริษัท โฟคอล ทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ อังคณา จันทร์วังโป่ง
คุณ อังคณา จันทร์วังโป่ง
คุณ อังคณา จันทร์วังโป่ง
คุณ อังคณา จันทร์วังโป่ง
ชื่อลูกค้า
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณรัญนภัสร์ ภูวรัชต์โชติไชย
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
คุณ จักรพันธุ์  ไชยมาตร
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
นางสาว ดารารัตน์ ทาวะรัตน์
คุณ นฤมล  บุญกิตติ
บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด.
คุณทริกา จันปะระ
ร้านเรียวครีมเชียงราย 
ร้าน Todaygoods 
น้ำดื่มขุนทิพย์
คุณชนรรค์ อาจองค์
ร้าน เจ.เจ.วัสดุก่อสร้าง
ร้านโฮมเซอร์วิส 
คุณจิตรานุช  ปานขาว
คุณ พรชัย จันทร์สาคร.
คุณ ณัฏฐ์ณริน เฮงธนารักษ์
ร้านพัฒนายนตการ 
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  
คุณโสภิตา  คุณามัยมโน
คุณสยาม  ชิมรังสรรค์
คุณสุวิทย์  เกยจอหอ
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง
บริษัท Yaya Skincare Thailand
ร้านสไปร์ท บิวตี้ 
บริษัท ทอยส์แอนด์จิม จำกัด
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
คุณวิธาน  อรุโณทอง
คุณ อโณทัย  ชูสุวรรณ
คุณ ธนกฤษณ์ ประพฤทธิพงษ์
คลินิกครอบครัวรักสัตว์
คุณเทอดไทย...
คุณประวัติ สอนโยหา
บริษัท บลิส  ออนไลน์ จำกัด
คุณ วรพล  บริษัท ฮูยู้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณ ภาณุพันธ์ สุวรรณภาพ
บริษัท ชมพร จำกัด
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท เอก-ชัย ดีทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด คุณศศิธร ศรีสวัสดิ์
คุณ ศรัณรัตน์ สุขตามใจ
คุณ ศุภลักษณ์
ห้างกำปั่นทอง
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข
คุณทศณบงกช จองธนโชติ
Siriyaporn Suriyasak 
งานธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฝอ.5
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด ก่อน
คุณ ชวลี พิมพ์สวรรค์ 
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
อาทิตเจริญ สาย4
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ทับสะแก ขนส่ง สาย 3 และสาย  4
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
หย่งพิษณุโลก ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ ซอย11 02-8870913
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314649995TH
PC314649765TH
PC314649981TH
เล่มที่ 173 เลขที่ 8617
เล่มที่ 454 เลขที่ 22684
เล่มที่ 224 เลขที่ 11162
เล่มที่ 224 เลขที่ 11161
เล่มที่ 344 เลขที่ 17180
5319030335972
5319030335927
5319030336009
5319030335866
5319030336054
เล่มที่ 153 เลขที่ 7649
เล่มที่ 901 เลขที่ 45033
เล่มที่ 0811 เลขที่ 40542
เล่มที่ 1322 เลขที่ 066089
เล่มที่ 457 เลขที่ 22837
เล่มที่ 0545 เลขที่ 27219
เล่มที่ 181 เลขที่ 9045
BKAD19-06666
เล่มที่ 010 เลขที่ 14
เล่มที่ 0358 เลขที่ 017884
เล่มที่ 376 เลขที่ 18763
เล่มที่ 483 เลขที่ 24134
เล่มที่ 7581 เลขที่ 32
เลขที่ 18849
เล่มที่ 741 เลขที่ 23514
เล่มที่ 247 เลขที่ 12327
เล่มที่ 082 เลขที่ 04068
เล่มที่ 1200 เลขที่ 41563
เลขที่ 44495
EW676872327TH
EW676872313TH
EW676872335TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
10 ม้วน 2.65*10
1 ชิ้น 1.20
1 ชิ้น 0.89
2ห่อ
5 กล่อง
1 ห่อ
2กล่อง1ห่อ
2ห่อ
1ห่อ1ม้วน
1กล่อง
1 กล่อง
2กล่อง22ห่อ
1กล่อง2ห่อ
3มัด2กล่อง
2ห่อ
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
3กล่อง3ม้วน
1กล่อง1ห่อ2ม้วน
4กล่อง
2ห่อ
1กล่อง
3มัด1กล่อง
9 กล่อง
5กล่อง4ม้วน
1 กล่อง
2กล่อง1ม้วน
2ห่อ2ม้วน
2 ห่อ
2กล่อง1มัด2ม้วน
10 ห่อ
1 ชิ้น 2.20
1 ชิ้น2.70
1 ชิ้น 0.43
1 B
2 CC
1+1ม้วน CC
3 BBB
12 (12B)
3 BBC
3 BBB
1 C
3 BBB
2   CC
3 BBB
3 BBC
1 B
2 BB
3 BBB
3 CCC

หน้าที่ 220 จาก 414