ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191210AA01-01
THASS20191210AB01-01
THASS20191210AC01-01
THASS20191210AD01-01
THASS20191210AE01-01
THASS20191210AF01-01
THASS20191210AG01-01
THASS20191210AH01-02
THASS20191210AH02-02
THASS20191210AI01-02
THASS20191210AI02-02
THASS20191210AJ01-02
THASS20191210AJ02-02
THASS20191210AK01-03
THASS20191210AK02-03
THASS20191210AK03-03
THASS20191210AL01-03
THASS20191210AL02-03
THASS20191210AL03-03
THASS20191210AM01-03
THASS20191210AM02-03
THASS20191210AM03-03
THASS20191210AN01-03
THASS20191210AN02-03
THASS20191210AN03-03
THASS20191210AO01-03
THASS20191210AO02-03
THASS20191210AO03-03
THASS20191210AP01-04
THASS20191210AP02-04
THASS20191210AP03-04
THASS20191210AP04-04
THASS20191210AQ01-05
THASS20191210AQ02-05
THASS20191210AQ03-05
THASS20191210AQ04-05
THASS20191210AQ05-05
THASS20191210AR01-05
THASS20191210AR02-05
THASS20191210AR03-05
THASS20191210AR04-05
THASS20191210AR05-05
THASS20191210AS01-11
THASS20191210AS02-11
THASS20191210AS03-11
THASS20191210AS04-11
THASS20191210AS05-11
THASS20191210AS06-11
THASS20191210AS07-11
THASS20191210AS08-11
THASS20191210AS09-11
THASS20191210AS10-11
THASS20191210AS11-11
THASS20191210AT01-01
THASS20191210AU01-01
THASS20191210AV01-02
THASS20191210AV02-02
THASS20191210AW01-02
THASS20191210AW02-02
THASS20191210AX01-02
THASS20191210AX02-02
THASS20191210AY01-10
THASS20191210AY02-10
THASS20191210AY03-10
THASS20191210AY04-10
THASS20191210AY05-10
THASS20191210AY06-10
THASS20191210AY07-10
THASS20191210AY08-10
THASS20191210AY09-10
THASS20191210AY10-10
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119124593998209
5119124593999109
5119124593998409
5119124593999509
5119124593998709
5119124593999409
5119124593998309
5119124593999809
5119124593998509
5119124593999209
5119124593998909
5119124593999909
5119124593998809
5119124593999609
5119124593998609
5119124593999309
5119124593999709
5119124593999009
5119124594002809
5119124594000009
5119124594003309
5119124594000609
5119124594003809
5119124594001309
5119124594004309
5119124594001809
5119124594004809
5119124594002309
5119124594002909
5119124594000309
5119124594003409
5119124594000809
5119124594003909
5119124594004509
5119124594001509
5119124594005109
5119124594002109
5119124594003209
5119124594002509
5119124594003709
5119124594000109
5119124594004209
5119124594004709
5119124594005209
5119124594000709
5119124594003009
5119124594001209
5119124594003509
5119124594002009
5119124594004009
5119124594002609
5119124594004409
5119124594000209
5119124594004909
5119124594000909
5119124594000409
5119124594001409
5119124594001009
5119124594001909
5119124594001609
5119124594002409
5119124594002209
5119124594003109
5119124594002709
5119124594003609
5119124594000509
5119124594004109
5119124594001109
5119124594004609
5119124594001709
5119124594005009
ผู้รับ
คุณ ชัยนรินท์ ปัญจเรืองพงศ์
ครูโชติกา พร้อมฉัตร
คุณวสันต์ ล้ำเลิศพงศ์พนา
ร้านรูปสวย ดิจิตอล สตูดิโอ
บริษัท ชาเซ่เวิลด์ จำกัด
คุณณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ รักอาชีพ
คุณไพรินทร์ พจน์พรหมมณี
คุณมะยุรี ดาบุตร
คุณมะยุรี ดาบุตร
fatimah traipop
fatimah traipop
บริษัท ไทยวาชิน จำกัด
บริษัท ไทยวาชิน จำกัด
คุณเอกพงศ์ แซ่ลิ้ม / บริษัท แก้วปราการ จำกัด
คุณเอกพงศ์ แซ่ลิ้ม / บริษัท แก้วปราการ จำกัด
คุณเอกพงศ์ แซ่ลิ้ม / บริษัท แก้วปราการ จำกัด
คุณ ตุ้ม จิราพร ฟองทอง
คุณ ตุ้ม จิราพร ฟองทอง
คุณ ตุ้ม จิราพร ฟองทอง
คุณ กัญณัฏฐ์ วงษ์วิสุทธิกุล
คุณ กัญณัฏฐ์ วงษ์วิสุทธิกุล
คุณ กัญณัฏฐ์ วงษ์วิสุทธิกุล
คุณเกียรติคุณ  นาคประเสริฐ
คุณเกียรติคุณ  นาคประเสริฐ
คุณเกียรติคุณ  นาคประเสริฐ
คุณ ฤทัย นันตะวัน
คุณ ฤทัย นันตะวัน
คุณ ฤทัย นันตะวัน
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
บกจ.บัณฑิตเวิล์ด
บกจ.บัณฑิตเวิล์ด
บกจ.บัณฑิตเวิล์ด
บกจ.บัณฑิตเวิล์ด
บกจ.บัณฑิตเวิล์ด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หจก.อารยศิลป์ (เฟรม)
คุณ ธีระพงษ์ จำนงค์
คุณ ธีระพงษ์ จำนงค์
ร้านแก้วตา-ดวงใจ (คุณหงส์  ลีลาศุภกร)
ร้านแก้วตา-ดวงใจ (คุณหงส์  ลีลาศุภกร)
ENDLESS INTERTRADE Co.,Ltd.
ENDLESS INTERTRADE Co.,Ltd.
บริษัท ไมนาส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไมนาส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไมนาส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไมนาส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไมนาส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไมนาส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไมนาส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไมนาส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไมนาส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไมนาส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
ชื่อลูกค้า
ร้านกระปุกหอม ทวีวัฒน์ เอื้อโอภาพัฒน์
บริษัท โซนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด.
โอโซน ช๊อป  คุณ ปัทมา เดชดี
บริษัท สยาม ฮิคิฟูเนะ จำกัด
เอ็ม เอ ที โลจิสติกส์  จ่ายต้นทาง
บริษัท ภู่หลาน (ไทยแลนด์) จำกัด  จัดส่งให้ลูกค้าถึงที่ด้วยค่ะ
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านครีเอทีฟส์
คุณ ต้องชนะ
คุณอนุวัฒน์  วารีรัตน์
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
ร้าน พิษณุโลกดอทคอม
ร้าน ออฟฟิศแมกซ์.
คุณสาธกา กมลวัทน์
ร้านตุ๊กตา ซอยข้างเซฟวัน (เพลง) เก็บต้นทาง
ร้านสหชัย
เจ้นุช (ต่อสมแพง เวียงจัน 02099990808)
wern
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
คุณจำลอง เจริญฟูประเสริฐ
คุณน้ำทิพย์
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่ (ติดไปรษณีย์ศรีสุข)/คุณ พิพัฒน์  ทองอุทัยศิริ  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์ (คุณจิรวดี)
หจก. เจริญศรีฟินิชชิ่ง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
เมืองช้างขนส่ง สาย 3 ซอย 16/3
ด่วนหนองคาย ขนส่ง สาย 3  ขนส่งศูนย์ 5  โทร.088-2227829
จัดส่งให้ลูกค้า
แม่สอดรุ่งเรืองขนส่ง สาย 2 ซอย 24 เบอร์ 02-4087947
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
กนกสยามนครการขนส่ง สาย 2 ก่อนปากทางเข้าศูนย์ขนส่ง
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
3208
3207
เลขที่  51919
เล่มที่  376 เลข 18756
5319120112308
5319120112421
5319120112353
5319120112384
เล่มที่  138 เลขที่  6886
NT6212100175
เล่มที่  047 เลขที่  2332
เล่มที่ 0027 เลขที่ 001326
เล่มที่ 0027 เลขที่ 001325
AC621201347
เล่มที่049 เลขที่  2450
เล่มที่ 032 เลขที่  1555
เล่มที่ 120 เลขที่ 5964
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  2772 เลขที่  138572
เล่มที่ 400 เลขที่  19986
เล่มที 400 เลขที่  19985
เล่มที่ 406 เลขที่ 20257
2860
เล่มที่ 298 เลขที่ 14896
เล่มที่   064 เลขที่  3199
เลขที่   13177