ชื่อลูกค้า
คุณ จักรพันธุ์  ไชยมาตร (ศิลปะไทย คู่คนไทย)
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
บริษัท ดีโก้ โปรเจค เซอร์วิส จำกัด
คุณเสาวลักษณ์
ร้านมูมู่ฟิชชิ่ง  สิริกาญจน์ จันทร์คำ
คุณ ดาวพร ดวงแก้ว
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี)จำกัด
ร้าน ไปรษณีย์ (คุณชนิดาภา พรหมเมตา.)
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
ร้านน้ำหนึ่งเ เชียงราย
คุณ พงศธร คิดการงาน  POWER-UP
คุณ สุมาลัย  ไพรวัน
คุณรุ่งนภา  จันทร์พูล
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านโชคอนันต์ และ ร้านเวลาดีดี ดอทคอม
คุณ นาที ทองย้อย
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน/คุณ วัฒนา ปรีเปรม
คุณทัศนัย
คุณ วสันต์
ร้านวอร์แรนตี้คอมพิวเตอร์.
คุณ นันท์นภัส ธนัตถ์สิษฐ์  ระวังของแตก
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
คุณ ธนากร ไท้ยง้วน/ร้าน ควิกเซอร์วิส สาขา ท่าตูม
กบกิ๊ฟช็อป   ตรอกจันทร์
ร้านภูเก็ต วินโดส์
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
ร้านพีเอสแพคเกจจิ้ง
หจก.เจริญศรีฟินิชชิ่ง
คุณซาซากิ  ฮิโรโตะ *รบกวนโทรก่อนล่วงหน้าเพราะผู้รับสินค้าเป็นคนญี่ปุ่นค่ะ*
บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท โฮมฮับ จำกัด ศูนย์กระจายสินค้า ด่วน
บริษัท มิโดริ อันเซน (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณวรนาถ สร่างคำ
บริษัท โพสท์ด็อก จำกัด.
บริษัท โบนิต้า ยู ช็อปส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
บริษัท เบสท์ อินเทนด์ จำกัด
คุณบัณฑิต  เชื้อแก้ว
บจก.เค แแอนด์ บี คอสเมติก จำกัด จัดส่งได้วันจันทร์-วันศุกร์
คุณอาทิตยา  นวลศรีฉาย
บริษัท คุณัชญ์  กรุ๊ป จำกัด
คุณ อุไรวรรณ แซ่ว่อง
บริษัท เซนต์ เพอร์ฟูม จำกัด คุณ ศิริ  ศิริไสยาสน์
คุณมาลี  พงศ์ทรัพย์เจริญ
คุณ ภาณุวัฒน์  ธนะทองภักดี *ส่งไปรษณีย์เท่านั้น*
คุณอรจิ  ฤทธิ์เดช
บริษัท ไอทรีนิตี้ จำกัด
คุณเนตรนภา  ตันติประภา
คุณ พิบุญ พรหมปาลิตร
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
อาทิตเจริญ สาย4
โชคบุญมาขนส่ง พุทธมณฑลสาย 5 ศูนย์ขนส่ง สาย 5 โทร 089-661959
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พุ่มพวงขนส่ง สาย 5 โทร.กรุงเทพ 083-5309939 โทร.สุโขทัย 089-9599768
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
ตั้งจงเจริญ อุบล ขนส่ง สาย 4 02-4296320
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 091  เลขที่  0450
เล่มที่ 091  เลขที่  04507
เล่มที่ 052  เลขที่ 2587
 เลขที่047 เลขที่  2303
เล่มที่ 178  เลขที่ 8898
เล่มที่ 592  เลขที่  29554
เล่มที่  349 เลขที่  17439
เล่มที่ 349  เลขที่ 17438
5318030267627
5318030267597
5318030267719
5318030267641
5318030267696
5318030267733
เล่มที่ 096  เลขที่ 4766
เล่มที่  096  เลขที่ 4767
เล่มที่  418  เลขที่  23
เล่มที่ 0843  เลขที่ 042133
เลขที่  03-15161
เล่มที่  1988  เลขที่  99383
เล่มที่  198  เลขที่  9869
เล่มที่  0987  เลขที่  049328
เลขที่  013846
เล่มที่  088  เลขที่  4396
เล่มที่  1138  เลขที่  56855
261 เลขที่  13028
เลมที่ 64  เลขที่  19906
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
PC 1075 5055 2 TH/PC 1075 5054 9 TH
PC 1075 5057 0 TH
PC 1075 5056 6 TH
PC 1075 5052 1 TH/PC 1075 5053 5 TH
EU705869591TH
EU705869588TH
จำนวน
1กล่อง4ห่อ
4กล่อง10ห่อ2มัด1ม้วน
2 กลอ่ง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ม้วน
4 ถุง
1กล่อง
2กล่อง
3 ห่อ
7 มัด
2 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
5 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2ห่อ
2ห่อ
1 ห่อ
1 กล่อง
3กล่อง1ห่อ
1ห่อ1กล่อง
13กล่อง2มัด2ถุง
1กล่อง
2 กล่อง
1 ม้วน
1กล่อง1ห่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 219 จาก 273