ชื่อลูกค้า
อติชาต เหลืองรัตนะ
บริษัท บี.เอส.พี.เอ จำกัด
คุณ ภัทรา ขอประเสริฐกิจ
น.ส.จอมใจ ละอองแก้ว
สุวรรณ พรหมธนากุล
คุณศรัณย์ อุ่นชู
ครูโชติกา พร้อมฉัตร
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347816846TH
EI347816951TH/EI347816965TH/EI347816979TH
EI347816832TH
PD167341300TH
PD167341358TH/PD167341361TH
EI3347816934TH/EI347816948TH
EI347816850TH
EI347816877TH/EI347816885TH/EI347816894TH/ EI347816903TH/EI347816917TH/EI347816925TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191211AA01-01
THASS20191211AB01-01
THASS20191211AC01-01
THASS20191211AD01-01
THASS20191211AE01-01
THASS20191211AF01-01
THASS20191211AG01-01
THASS20191211AH01-01
THASS20191211AI01-01
THASS20191211AJ01-01
THASS20191211AK01-01
THASS20191211AL01-01
THASS20191211AM01-01
THASS20191211AN01-01
THASS20191211AO01-01
THASS20191211AP01-01
THASS20191211AQ01-02
THASS20191211AQ02-02
THASS20191211AR01-02
THASS20191211AR02-02
THASS20191211AS01-02
THASS20191211AS02-02
THASS20191211AT01-03
THASS20191211AT02-03
THASS20191211AT03-03
THASS20191211AU01-03
THASS20191211AU02-03
THASS20191211AU03-03
THASS20191211AV01-03
THASS20191211AV02-03
THASS20191211AV03-03
THASS20191211AW01-03
THASS20191211AW02-03
THASS20191211AW03-03
THASS20191211AX01-01
THASS20191211AY01-01
THASS20191211AZ01-02
THASS20191211AZ02-02
THASS20191211BA01-02
THASS20191211BA02-02
THASS20191211BB01-03
THASS20191211BB02-03
THASS20191211BB03-03
THASS20191211BC01-03
THASS20191211BC02-03
THASS20191211BC03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119124602582419
5119124602583419
5119124602582619
5119124602583619
5119124602583019
5119124602584119
5119124602582819
5119124602583519
5119124602582519
5119124602583819
5119124602582919
5119124602583719
5119124602582719
5119124602583919
5119124602583219
5119124602583119
5119124602584019
5119124602584219
5119124602586219
5119124602584319
5119124602586519
5119124602584819
5119124602586819
5119124602585219
5119124602587119
5119124602585519
5119124602587319
5119124602586019
5119124602584719
5119124602586419
5119124602585019
5119124602586719
5119124602585419
5119124602586919
5119124602587219
5119124602585719
5119124602587419
5119124602586119
5119124602584519
5119124602584919
5119124602585319
5119124602586319
5119124602585619
5119124602585919
5119124602586619
5119124602584619
ผู้รับ
คุณ รัชดา สมบุญ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
คุณ เทียน หมั่นกระโทก(มิว)
คุณธงชัย โพธิ์สาขา
บริษัท โซล์ฟ แฮร์ จำกัด
คุณอังกูร ทิมอุบล
บริษัท คีพบล็อกซ์ จำกัด
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
บริษัท แมค เวลเนสส์ จำกัด
บริษัท สยามเมนทิส จำกัด คุณพิมพ์พนิต (ต๋า)
อนันต์การพิมพ์
คุณ อรรัตน์ คุ้มทรัพย์
คุณ ณัฐสุดา อ้วนไพศาลวงษ์
หจก.ปรินทรการค้า
ร้านPopShop
บจก. ชีวิต ชีวา อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท ไลฟ์สไตล์รีเฟรช จำกัด
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
คุณวรินทร ตังคะประเสริฐ
คุณวรินทร ตังคะประเสริฐ
บริษัท เอ็มพอริโอ้ คอนโทรลส์ จำกัด
บริษัท เอ็มพอริโอ้ คอนโทรลส์ จำกัด
หจก.ศิริพงษ์เกียรติรุ่งเรือง
หจก.ศิริพงษ์เกียรติรุ่งเรือง
หจก.ศิริพงษ์เกียรติรุ่งเรือง
คุณ จิ๋ว
คุณ จิ๋ว
คุณ จิ๋ว
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
คุณ ชไมพร  เจริญทั้งสมบัติ
คุณ ชไมพร  เจริญทั้งสมบัติ
คุณ ชไมพร  เจริญทั้งสมบัติ
Natthakrita Tongsuphan
บริษัท อัพมิวสิคสโตร์ จำกัด
คุณรัณย์รดา  อัครเลิศรักษ์
คุณรัณย์รดา  อัครเลิศรักษ์
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท เคชินแพ็คเกจจิ้ง จำกัด
คุณคมกฤต ถาพรพาสี
คุณคมกฤต ถาพรพาสี
คุณคมกฤต ถาพรพาสี
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณ รจนา มั่นศิลป์