ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191212AA01-01
THASS20191212AB01-01
THASS20191212AC01-01
THASS20191212AD01-01
THASS20191212AE01-01
THASS20191212AF01-01
THASS20191212AG01-01
THASS20191212AH01-01
THASS20191212AI01-01
THASS20191212AJ01-01
THASS20191212AK01-01
THASS20191212AL01-01
THASS20191212AM01-01
THASS20191212AN01-02
THASS20191212AN02-02
THASS20191212AO01-02
THASS20191212AO02-02
THASS20191212AP01-02
THASS20191212AP02-02
THASS20191212AQ01-03
THASS20191212AQ02-03
THASS20191212AQ03-03
THASS20191212AR01-03
THASS20191212AR02-03
THASS20191212AR03-03
THASS20191212AS01-03
THASS20191212AS02-03
THASS20191212AS03-03
THASS20191212AT01-04
THASS20191212AT02-04
THASS20191212AT03-04
THASS20191212AT04-04
THASS20191212AU01-07
THASS20191212AU02-07
THASS20191212AU03-07
THASS20191212AU04-07
THASS20191212AU05-07
THASS20191212AU06-07
THASS20191212AU07-07
THASS20191212AV01-01
THASS20191212AW01-01
THASS20191212AX01-02
THASS20191212AX02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119124614292729
5119124614293729
5119124614292629
5119124614293929
5119124614292929
5119124614293629
5119124614293429
5119124614294229
5119124614293529
5119124614294429
5119124614293029
5119124614294129
5119124614292829
5119124614294029
5119124614293329
5119124614294329
5119124614293229
5119124614293829
5119124614294529
5119124614295629
5119124614294829
5119124614296129
5119124614295129
5119124614296329
5119124614295429
5119124614296529
5119124614295829
5119124614296729
5119124614294629
5119124614295929
5119124614295029
5119124614296229
5119124614295229
5119124614296429
5119124614295529
5119124614296629
5119124614295729
5119124614296829
5119124614294729
5119124614295329
5119124614294929
5119124614404929
5119124614405029
ผู้รับ
คุณสุภาภรณ์ บจก.เอ็นจ์อีคอน แมททีเรียล
คุณ ฐาริห์วัฒน์  น้ำเพ็ชร
คุณณภัทร คันธารักษ์
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด
Hassan Chema
คุณมลฤดี เอมรัตน์
คุณ กองกานต์  แจ่มแจ้ง
คุณกั้ม
บริษัท ไลฟ์สไตล์แอนด์ทราเวล มีเดียจำกัด
บจก.พรีเวล สตูดิโอ
บริษัท ดี.แพ็คเก็จเซลเซอร์วิส 2019 จำกัด
คุณ สุพจน์ มัยราช
บริษัท ทีพี เฮลท์แอนด์บิวตี้โปรดัก จำกัด
คุณพัชรพร
คุณพัชรพร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเรือง ชิปปิ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเรือง ชิปปิ้ง
คุณ วรันธร ว่องส่งสาร
คุณ วรันธร ว่องส่งสาร
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
บริษัท คิวทรี จำกัด
บริษัท คิวทรี จำกัด
บริษัท คิวทรี จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท ของสวยดี จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท เซาเธิร์น พาราวูด จำกัด
บริษัท ทีแอนด์ทีแบ๊ก จำกัด
คุณนภัสนันทร์ วริทธิ์ธรนิรุท
ร้าน ไก่ ชน ช วังน้ำลี้   คุณชาญชัย  ผสมวงศ์
ร้าน ไก่ ชน ช วังน้ำลี้   คุณชาญชัย  ผสมวงศ์
ชื่อลูกค้า
คุณวีรชัย จันทรมาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสเกล แอนด์ ทูลลิ่ง
ร้านรองเท้า PV Sneaker Shop
บริษัท  ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด
คุณวาสนา เข็มเพ็ชร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอ็ม คิดส์ ช็อป
คุณ มนกานต์ ขัดสงคราม
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านโชคอนันต์ และ ร้านเวลาดีดี ดอทคอม/คุณพศิณ อรรถอนุกูล(นันต์)
คุณมนันยา สุรินทร์คำ   ร้าน หมูสีชมพู
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
บริษัท โกลเด้น อัลฟ่า (ประเทศไทย) จำกัด
ร้านไปรษณีย์หนองรี
คุณ วิวรรยา มิตรพันธ์พานิชย์
คุณ วิสุทธิ์ เหมหมัน
คุณ จรูญ เขียวเกษม
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณชุมพูนุช ประภานนท์
คุณ  จุฑามาศ มณีวงศ์
คุณ ทนัญชัย อริยเกศมงคล
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
บริษัท บุญรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ร้าน ศิริพรตะกั่วป่า
คุณ ฐิราภรณ์ มณีรัตน์
โรงพิมพ์บ้านดนตรี
ชื่อบริษัทขนส่ง
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
พีอาร์คูเรียร์ แยกไฟแดงวัดโกมุท
รัชพล ขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/1 โทร.02-4413820-21
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
52066
เล่มที่  381 เลขที่  19024
เล่มที่ 381 เลขที่  19025
5319120149038
5319120148994
5319120149069
5319120148963
5319120148932
5319120148918
NT6212120048
NT6212120046
NT6212120047
เล่มที่  036 เลขที่ 1797
629100822
629100820
เล่มที่ 4849 เลขที่  242420
เล่มที่ 4849 เลขที่ 242418
เล่มที่ 48949 เลขที่  242419
เล่มที่  0869 เลขที่  43445
เล่มที่ 683 เลขที่ 34106
เล่มที่ 0869 เลขที่  43446
เล่มที่ 328 เลขที่  16391
เล่มที่ 265 เลขที่  13248
เล่มที่ 766  เลขที่  38284
เล่มที่  766  เลขที่  38285
ชื่อลูกค้า
หจก.คาราเมลลี
คุณปรีดาพร ศรีสุราช
คุณนฤมล วิทยผโลทัย
บริษัท เฮป้า กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เฮอร์วิน จำกัด
บริษัท ศรีสยาม ฮอลิเดย์ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347831242TH
PD167342512tH
PD167342486TH/PD167342490TH
PD167342530TH/PD167342543TH /PD167342557TH/PD167342565TH
PD167342574tH/PD167342588TH/ PD167342591TH/PD167342605TH
PD167342509TH

หน้าที่ 217 จาก 604