ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191213AA01-01
THASS20191213AB01-01
THASS20191213AC01-01
THASS20191213AD01-01
THASS20191213AE01-01
THASS20191213AF01-01
THASS20191213AG01-01
THASS20191213AH01-01
THASS20191213AI01-01
THASS20191213AJ01-01
THASS20191213AK01-01
THASS20191213AL01-01
THASS20191213AM01-01
THASS20191213AN01-02
THASS20191213AN02-02
THASS20191213AO01-02
THASS20191213AO02-02
THASS20191213AP01-02
THASS20191213AP02-02
THASS20191213AQ01-02
THASS20191213AQ02-02
THASS20191213AR01-02
THASS20191213AR02-02
THASS20191213AS01-03
THASS20191213AS02-03
THASS20191213AS03-03
THASS20191213AT01-03
THASS20191213AT02-03
THASS20191213AT03-03
THASS20191213AU01-03
THASS20191213AU02-03
THASS20191213AU03-03
THASS20191213AV01-03
THASS20191213AV02-03
THASS20191213AV03-03
THASS20191213AW01-04
THASS20191213AW02-04
THASS20191213AW03-04
THASS20191213AW04-04
THASS20191213AX01-05
THASS20191213AX02-05
THASS20191213AX03-05
THASS20191213AX04-05
THASS20191213AX05-05
THASS20191213AY01-01
THASS20191213AZ01-02
THASS20191213AZ02-02
THASS20191213BA01-05
THASS20191213BA02-05
THASS20191213BA03-05
THASS20191213BA04-05
THASS20191213BA05-05
THASS20191213BB01-03
THASS20191213BB02-03
THASS20191213BB03-03
THASS20191213BC01-03
THASS20191213BC02-03
THASS20191213BC03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119124629080839
5119124629081839
5119124629080939
5119124629082539
5119124629081539
5119124629082339
5119124629081639
5119124629082639
5119124629081139
5119124629082239
5119124629081339
5119124629081439
5119124629082439
5119124629081739
5119124629082139
5119124629085039
5119124629082739
5119124629085539
5119124629081939
5119124629085939
5119124629082839
5119124629086339
5119124629083439
5119124629086639
5119124629084039
5119124629084539
5119124629084639
5119124629084939
5119124629082039
5119124629085339
5119124629083039
5119124629085739
5119124629083539
5119124629086239
5119124629085139
5119124629083939
5119124629085639
5119124629084339
5119124629086039
5119124629083139
5119124629086439
5119124629083339
5119124629086739
5119124629083839
5119124629085239
5119124629084139
5119124629085839
5119124629084739
5119124629086139
5119124629082939
5119124629086539
5119124629083639
5119124629086839
5119124629084239
5119124629083239
5119124629084439
5119124629083739
5119124629084839
ผู้รับ
คุณ เฉลิมพล เจียวท่าไม้
คุณ ปริยากร ไชยมาตร
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บริษัท กุ๊ก คอยส์(ประเทศไทย) จำกัด
คุณสุรัชญา  สุขประเสริฐ
คุณบุษบา ทรัพย์พงษ์
บริษัท เวก้า ซิสเต็มส์ เอเชีย จำกัด
บริษัท เอส.อี.เอ.เบฟเวอร์เรจ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ อาทิตย์ จันทพงษ์พิวัฒน์
คุณธีระ  มากบุญ
คุณพีศิลป์ พงศ์วาภา
พีอะไหล่
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
คุณอังกูร ทิมอุบล
คุณอังกูร ทิมอุบล
คุณมานพ มันตานนท์
คุณมานพ มันตานนท์
คุณ วริศรา  ธนะสมานโชค
คุณ วริศรา  ธนะสมานโชค
บริษัท เซิง หยิง จำกัด.
บริษัท เซิง หยิง จำกัด.
คุณ นุศรินทร์   ขันติเนตร์ (ต๋อย)
คุณ นุศรินทร์   ขันติเนตร์ (ต๋อย)
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณ เอ๋ ธีระ  สิงห์พลอนันชัย
คุณ เอ๋ ธีระ  สิงห์พลอนันชัย
คุณ เอ๋ ธีระ  สิงห์พลอนันชัย
บริษัท ซีพีเอส แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอส แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด
บริษัท ซีพีเอส แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด
ร้านประจักษ์การแว่น
ร้านประจักษ์การแว่น
ร้านประจักษ์การแว่น
ร้านประจักษ์การแว่น
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ กิ๊ก พรวัฒนโยธิน
บริษัท สหพัฒนาออยล์ จำกัด (สาขา0001)
บริษัท สหพัฒนาออยล์ จำกัด (สาขา0001)
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบบริค
บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบบริค
บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบบริค
ชื่อลูกค้า
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ วิทยา เมืองมูล
บริษัท คูคาเฟ่ จำกัด
บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด
คุณมนิษา
คุณพนารัตน์ อิสรารักษ์ชีวิน
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167332909TH/PD167332912TH
PD167332890TH
PD167332869TH
EI347827217TH
EI347827203TH
PD167332872TH/PD167332886TH
ชื่อลูกค้า
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย จ่ายต้นทาง
ร้าน พ.มั่นคงยนต์ / คุณพัลลภา โพธิอภิญาณวิสทธิ์
คุณ อลงกรณ์ เรืองภูมิ
มังคละโอสถ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-แคมป์
บริษัท เพลย์เมคเกอร์ สปอร์ต จำกัด
ปรีชา แซ่จ่าว
คุณ วิจิตรา ไวว่อง
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
คุณ อรพรรณ มาอินทร์
คุณ จารุต  จิตรธร
ร้าน เค.ดี.เทรดดิ้ง
คุณ เดชานุภาพ หมวกงาม
มู่หลาน  ตรัง   บริษัท ของเล่น168 จำกัด   ห้ามส่งขนส่งอื่น
คุณธีรเชษฐ์ ธารากิตติวิโรจน์
คุณ อาภรณ์  ใจธรรม
คุณสมควร  หานุสิงห์
ไพรัตน์ มอเตอร์ (ช่างตี๋)
ชื่อบริษัทขนส่ง
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
สาลี่ ขนส่ง อยู่ระหว่างสาย5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สหตะกั่วป่า สาย 5 ชานชลาที่ 10 ล้อคที่  28 โทร. 089-8457103
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
โกล้วนรุ่งโรจน์ สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8873303
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135/0833659898
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR 02-88874585
ร้อยเอ็ดสายสงวนขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874698-9/084-144811
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  099 เลขที่ 4926
เล่มที่ 3462 เลขที่ 173055
5319120169548
5319120169500
เล่มที่  095 เลขที่ 4713
NT6212130396
NT6212130115
AC6212-02018
เล่มที่ 331  เลขที่ 16544
เล่มที่  2959 เลขทึ่ 147919
เล่มที่ 0297 เลขที่ 014811
เล่มที่  060 เลขที่ 2989
เล่มที่ 1294 เลขที่ 64699
เล่มที่ 051 เลขที่ 2504
เล่มที่  173 เลขที่ 8642
เล่มที่ 222 เลขที่ 11087
เล่มที่ 156 เลขที่ 07753
เล่มที่ 264 เลขที่ 13187

หน้าที่ 216 จาก 604