ชื่อลูกค้า
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
บริษัท ฟาร์มเมท เอเชีย จำกัด
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์
นายศราวุฒิ  ตั้งจิตรศรัทธา
Natalia Dorogova
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
ร้านเพชรลดาเซอร์วิส   คุณเพชรลดา สวยรูป
ร้านซุปเปอร์เฮง
น้ำดื่มขุนทิพย์
คุณ เพ็ญศรี สุประการ
คุณธวัช นวคุณานนท์
คุณ นงลักษณ บัณฑิต
ร้าน ไอเปเปอร์ เชียงราย คุณ ปวิชญา อริยะ
ร้านถ่ายเอกสาร  copy  house หน้า ม.พะเยา คุณคุนากร เทพเสาร์
คุณ จิราภรณ์  บุญนำมา
ร้านมือถือยูโฟน  คุณ พงศ์บดินทร์
คุณ เกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
ศูนย์นาฬิกา  แว่นตา โชคทวี (ออกบิลคุณ ชนาพร  แสนอุบล)
ร้าน ชฎาทอง  (คุณ สายัณต์   วรกุล)
ร้าน วรันณ์ธร คุณ ชยุต ณัฏฐ์รำ
ร้านเจพีดี อิเล็กทรอนิกส์
ร้านยิ่งเจริญ คุณ อัญธิกา วงศ์ณรัตน์
ร้าน สามเอ็ม ช็อป (สำเพ็งโคราช)
บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด /คุณ วสันต์ กระจ่างแจ้ง
คุณสมจิตร  พรมวันดี ( อู่ธรรมรัตน์การยาง )
 ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา  พัฒน์สงคราม
บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
ร้าน แอร์ ไดอารี่
หจก. ราชายนต์  เอซี/คุณ  ภัทรพร
คุณศรีวิกา พินิจ
คุณเฟริส
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
ร้าน  เจริญศรี (คุณอำนวยศรี ประสานพันธ์)
ร้าน วัลงาม(คุณจิราพร)
คุณ ธาริณี แช่มชื่น
คุณ พรศักดิ์  ทิพย์ธเนศวร  (ร้านนำแสง ฟาร์มาซี) จ่ายต้นทาง( จัดส่งถึงที่คะ )
คุณ สร้างสิทธิ์ อักขราสา
ส.ท.ธราดล วรวิทย์ขจรภพ
ร้าน เม้งเครื่องเขียน คุณ อัฐพร ศรีเจษฎารักข์
คุณวิญญู  ศณีกระจ่าง
ร้านซี้ดโอเกะ
ร้านมิตรเคหะภัณฑ์  /คุณ วิรัช เกิดสุข
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่ (ติดไปรษณีย์ศรีสุข)/คุณ พิพัฒน์  ทองอุทัยศิริ  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
คุณเทิดพันธุ์ ฤทธิ์จอหอ
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ร้าน LadyShop ด่วนที่สุด
คุณ ณัฐพร บัวชุม   ร้านงานไปรษณีย์ (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหัภัณฑ์)
ร้าน บุ๊คไบค์ คุณ วศิน กาญจนการไกร
ร้านสามสาวบิวตี้ ประตูน้ำขอนแก่น คุณ วรรณวิสา
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
ชนิดาภา ชูมาปาน
บริษัท โอแอนด์บี บิวตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น เค เอ็น การบัญชี จำกัด
Jariya  Yingrattanasook
เมธเมธา พัคค์สุนทร
คุณภาณุ  ธำรงหวัง
คุณพรรษชล สุปรีย์
คุณนฤมล  ธนูศิลป์
บริษัท เดอะซันฟาร์ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
คุณ เด่นชัย ยืนบุญยิ่ง
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
บริษัท เฮิร์บ พลัส จำกัด
บริษัท วิชั่นพรีเพรส จำกัด
สนามชัย อุปกรณ์
คุณซินดี้
ร้าน กู้ดโฟโต้แอนด์ปริ้นติ้ง(คุณ ชญาภา)
ร้านน้องหมาซาลอน
คุณ จิรเมธ เจริญเศรษฐกิจ
คุณ พิมพ์รดา มนทกานติ
นางปรานอม อาทิตย์ทอง
คุณจารุณี  ทองทิพย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ส.เพิ่มกิจ ขนส่ง   สาย 5
กระบี่นคร ขนส่ งสาย 4 ตัดใหม่ 089-2035895
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
พนมรุ้งขนส่ง สาย 4 โทร  094-5252999
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
จิตติ์เจริญขนส่ง สาย 3 ซอย 4 โทร.02-8881065/081-6180075
ดาวศรีบุญลือ สาย 3 ซอย 16/4 02-8880980/043-8119983
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
คิงส์โลจิสติกส์ สาย 2 ซอยสนามกีฬา
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ส.แก่นนคร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-8653492/0813505207
ส.แก่นนคร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-8653492/0813505207
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ขนส่ง นีรชา ทรานสปอร์ต  สาย  2 ศูนย์ LSR 02-8874471
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 898  เลขที่ 44881
เล่มที่ 332  เลขที่ 16560
เล่มที่ 324  เลขที่ 16168
เล่มที่ 524  เลขที่ 26179
เล่มที่ 291  เลขที่ 14519
เล่มที่ 291  เลขที่ 14517
เล่มที่ 291  เลขที่ 14518
เล่มที่ 291  เลขที่ 14520
5318020301737
5318020301676
5318020301379
5318020301584
5318020301812
5318020301638
5318020301423
5318020301782
5318020301522
5318020301485
5318020301560
เลขที่ 619016819
BK610003950
เล่มที่ 057  เลขที่ 2814
เล่มที่ 831 เลขที่ 41547
เล่มที่ 261  เลขที่ 13003
เล่มที่ 0427  เลขที่ 021336
เล่มที่ 0427  เลขที่ 021334
เล่มที่ 0016  เลขที่ 000774
เล่มที่ 0017  เลขที่ 000828
เล่มที่ 0427  เลขที่ 021335
เล่มที่ 0427  เลขที่ 021333
เล่มที่ 0421  เลขที่ 021028
เล่มที่ 1624  เลขที่ 81180
เลขที่ 21935
เล่มที่ 024  เลขที่ 1159
เลขที่ 02/3022
เล่มที่ 044  เลขที่ 2181
เล่มที่ 1403  เลขที่ 70117
เลขที่ 010922
เล่มที่ 950  เลขที่ 47469
เล่มที่ 049  เลขที่ 01262
เล่มที่ 226  เลขที่ 38
เล่มที่ 255  เลขที่ 12725
เล่มที่ 5955  เลขที่ 297730
เลขที่ 8231
เลขที่ B0118025660
เลขที่ B0118025659
เล่มที่ 134 เลขที่ 06688
เล่มที่ 090  เลขที่ 4475
เล่มที่ 1173  เลขที่ 58602
เล่มที่ 032  เลขที่ 1572
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
PB 9601 8752 3 TH
PB 9601 8753 7 TH
PB 9601 8751 0 TH
PB 9601 8746 3 TH/PB 9601 8749 7 TH/PB 9601 8748 3 TH
PB 9601 8754 5 TH
EU356587713TH
EU356587727TH
จำนวน
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
3 กล่อง
1 กล่อง1มัด
1กล่อง1มัด
4กล่อง3ห่อ1มัด1ม้วน
3 กล่อง
1 ห่อ
1 ห่อ
25ห่อ 1กล่อง
3 ถุง
1 มัด
1กล่อง
2กลอ่ง2ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
14กล่อง15ห่อ5ม้วน
2 มัด
12กล่อง2ม้วน
2 กล่อง
2กล่อง4มัด
3 ม้วน
5กล่อง2ห่อ
2 มัด
3 ห่อ
1 กล่อง
2 กล่อง
2 ห่อ
3กล่อง3ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง3ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
1 กล่อง
3 กล่อง
3กล่อง1ห่อ
2 มัด
6 กล่อง
13 กล่อง
1 ห่อ
1มัด
1ห่อ
3 กล่อง
1 กล่อง
3กล่อง5มัด2ม้วน
1กล่อง
2 กล่อง
2ห่อ
2 กล่อง
1 กล่อง
1 กล่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 213 จาก 249