ชื่อลูกค้า
บริษัท แมค แมคไลฟ์ จำกัด
คุณ อนุภาพ ศิรินรกุล
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
บริษัท เอ็นคอร์ป จำกัด
คุณไพลิน ITALTHAI POST
คุณณัฐริณีย๋ เกษมสวัสดิ์
คุณจักรพงษ์ สำนักโนน
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167333379TH
EI347844586TH
EI347844590TH
PD167333422TH
PD167333405TH
PD167333396TH
PD167333382TH
ชื่อลูกค้า
คุณ อัมพล  อยู่ทิม
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง ร้านหยุดทุกวันเสาร์ ห้ามส่งวันเสาร์นะคะ
คุณ นิยม มาลัย(บริษัท อิฐมอญ จำกัด)
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย  จำกัด
คุณวาสนา เกียรตินิยม (เจริญ 12)
คุณ นพพร  ทองจันทร์
คุณชนรรค์ อาจองค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียร์เควก..
นายสกล กาพกรณ์
บริษัท สุมาส เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณ วันทนา  ชาวลา
หจก. เอกมงคลศิริ
คุณแอม วรานนท์
คุณวิธาน  อรุโณทอง Bacony Skincare
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ ร้านหยุดวันอาทิตย์
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีที คิดส์ แอนด์ มัม
ร้านน้ำมันเครื่องฟูลลีซีน
ร้านยาก้านณรงค์/คุณ วาทินี  อังคภาณุกุล
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล (อยู่ตรงข้ามร้าน แอดไวน์ ค่ะ)
บริษัท เฮงเป้งฮง จำกัด
คุณเกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
คุณ ดวงใจ  ชมชื่น
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณจิระนันท์ ติวาวงศ์รุจน์
บริษัท ซูเวเนีย ซ็อบปิ้ง จำกัด
คุณ วัลย์ลิกา ลาดเข่ง (กรุณาจัดส่งสินค้าถึงบ้านด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ)
คุณ จารุภัทร์
เคาเตอร์เซอร์วิส - คลองมวน จุรีรัตน์ ทองสงค์
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.สระบุรีทงเฮงขนส่ง สาย  3 แขวงศาลาธรรมสพน์ โทร 02-4414641-3
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
สหไทยภาคใต้ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  454 เลขที่  22683
เลขที่ 515 เลขที่ 25748
เล่มที่  515 เลขที่  25747
เล่มที่  135 เลขที่  6712
เล่มที่  398 เลขที่ 19865
5319120267275
5319120267152
5319120267343
5319120267251
5319120267213
5319120267213
5319120267398
NT6212190064
NT6212190066
NT6212190065
NT6212190067
เล่มที่  7235 เลขที่  361703
เล่มที่  0763 เลขที่  038117
เล่มที่ 684 เลขที่ 34162
เล่มที 0734 เลขที่  36700
เลขที่ 200 เลขที่  9969
เล่มที่ 2981 เลขที่  149033
เล่มที่  2981 เลขที่ 149032
เล่มที่ 498 เลขที่  24868
เล่มที่  514 เลขที่  25689
เล่มที่ 144 เลขที่  7185
เล่มที่  1386 เลขที่ 62964
B0119147630
เล่มที่ 13236 เลขที่  661766
41502
เล่มที่ 450 เลขที่  22474
TT0005565
จำนวน
1กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
20 กล่อง7มัด1กระสอบ
1 กล่อง
13ห่อ
2 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง1ม้วน
2 ห่อ
1 ห่อ
3กล่อง1ม้วน
1 ห่อ
3ห่อ2ม้วน
4 ห่อ
1ห่อ1ม้วน
8กล่อง
2 กล่อง
2ห่อ1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
5กล่อง1ห่อ
2กล่อง
5ม้วน
2ห่อ
1กล่อง
1ห่อ
2ห่อ1กล่อง
1กล่อง
3 ม้วน
2 กล่อง
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191219AA01-01
THASS20191219AB01-01
THASS20191219AC01-01
THASS20191219AD01-01
THASS20191219AE01-01
THASS20191219AF01-01
THASS20191219AG01-01
THASS20191219AH01-01
THASS20191219AI01-01
THASS20191219AJ01-01
THASS20191219AK01-01
THASS20191219AL01-02
THASS20191219AL02-02
THASS20191219AM01-02
THASS20191219AM02-02
THASS20191219AN01-02
THASS20191219AN02-02
THASS20191219AO01-02
THASS20191219AO02-02
THASS20191219AP01-03
THASS20191219AP02-03
THASS20191219AP03-03
THASS20191219AQ01-04
THASS20191219AQ02-04
THASS20191219AQ03-04
THASS20191219AQ04-04
THASS20191219AR01-04
THASS20191219AR02-04
THASS20191219AR03-04
THASS20191219AR04-04
THASS20191219AS01-01
THASS20191219AT01-01
THASS20191219AU01-01
THASS20191219AV01-03
THASS20191219AV02-03
THASS20191219AV03-03
THASS20191219AW01-03
THASS20191219AW02-03
THASS20191219AW03-03
THASS20191219AX01-01
THASS20191219AY01-01
THASS20191219AZ01-03
THASS20191219AZ02-03
THASS20191219AZ03-03
THASS20191219BA01-03
THASS20191219BA02-03
THASS20191219BA03-03
THASS20191219BB01-01
THASS20191219BC01-01
THASS20191219BD01-01
THASS20191219BE01-08
THASS20191219BE02-08
THASS20191219BE03-08
THASS20191219BE04-08
THASS20191219BE05-08
THASS20191219BE06-08
THASS20191219BE07-08
THASS20191219BE08-08
THASS20191219BF01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119124682285399
5119124682285499
5119124682286399
5119124682286299
5119124682285899
5119124682286899
5119124682286099
5119124682286799
5119124682285599
5119124682286499
5119124682285699
5119124682286599
5119124682285799
5119124682286699
5119124682285999
5119124682286999
5119124682286199
5119124682287099
5119124682287299
5119124682287999
5119124682290099
5119124682288499
5119124682290499
5119124682288899
5119124682290799
5119124682289299
5119124682291199
5119124682289699
5119124682289399
5119124682287399
5119124682289799
5119124682287799
5119124682290199
5119124682288299
5119124682290599
5119124682288599
5119124682290999
5119124682288999
5119124682289499
5119124682287199
5119124682289899
5119124682287699
5119124682290299
5119124682288199
5119124682290699
5119124682291099
5119124682289199
5119124682288699
5119124682289599
5119124682289999
5119124682289099
5119124682290399
5119124682287499
5119124682288099
5119124682290899
5119124682287599
5119124682288399
5119124682287899
5119124682288799
ผู้รับ
คุณ กฤตยา นภาวรกิตติ์
คุณ  อังสณา  หีบไธสง
คุณสุรัตน์ ป้อมทอง
คุณจงรักษ์ มากจันทร์
บริษัท บ้านบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ข้าวสารอาร์ต โฮเทล จำกัด
คุณ ริว
บริษัท ที แอนด์ อาร์ เกเบี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ แสงระวี  นิลวิสุทธิ์
บริษัท วินวอลล์ อลูมิเนียม จำกัด
บริษัท ซัพพลาย ไอคอน จำกัด
คุณ หัสดินทร์ อธิโมกข์โยธิน
คุณ หัสดินทร์ อธิโมกข์โยธิน
บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด.
บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด.
คุณเอกภิภพ ใจแสน
คุณเอกภิภพ ใจแสน
คุณ ปวีณา สวัสดี
คุณ ปวีณา สวัสดี
คุณ ศุภาภรณ์  ศิลปะเจริญ
คุณ ศุภาภรณ์  ศิลปะเจริญ
คุณ ศุภาภรณ์  ศิลปะเจริญ
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
ร้านไปรษณีย์ ชนิดาภา (ก้อย)
ร้านไปรษณีย์ ชนิดาภา (ก้อย)
ร้านไปรษณีย์ ชนิดาภา (ก้อย)
ร้านไปรษณีย์ ชนิดาภา (ก้อย)
คุณ ลัดดาวัลย์
น.ส.ถิรวรรณ วัชรโพธิ์
ร้านลูกแก้ว
บริษัท เอ็นคอร์ป จำกัด
บริษัท เอ็นคอร์ป จำกัด
บริษัท เอ็นคอร์ป จำกัด
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณ ฉัตรชัย ตั้งมงคลสุข
คุณบาตร
คุณ พีรวิชญ์ หงษ์ศิริ
คุณเกษราภรณ์ ผิวสงคราม
คุณเกษราภรณ์ ผิวสงคราม
คุณเกษราภรณ์ ผิวสงคราม
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
โครงการ เมซอง การ์เด้น 2
คุณปทิตตา บรรทัดจัน
คุณ กฤษฎา สมบัติมี
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
สยามอาภรณ์