ชื่อลูกค้า
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
คุณ บัว  ทวิชงค์
คุณ อภิเชฏฐ อ่อนกอ
คุณนิชา โชติชาครพันธุ์
บริษัท ซี.เอส.ที เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท โย ฟาร์ ไชน์ จำกัด.
คุณ วิศรุต  ก้อนเงิน
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณ อเนก ใจดี 
หจก.ศูนย์โอทอปน่าน
คุณ  เอกชัย
คุณเอก ธนันท์ตรีศักดิ์
ร้านเหมืองแดงเภสัช 
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
คุณ ช่วง เซียวสกุล
คุณ ไกรสร นวะสิทธิ์ (2)
คุณนวพิชญ์ ก่อแก้ว
ร้านเปี่ยมศิริ
คุณพินิจ เฉียบแหลม
คุณ พรชัย จันทร์สาคร.
คุณ กนกพร มงคลล่า
คุณ สราวัลย์ อวนหลี
ร้านกุ๊กกับกิ๊ก 
ร้าน โนมุสา
บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
คุณ ธนิกาญจน์ 
ร้าน สหบรรจุภัณฑ์  
บริษัท Yaya Skincare Thailand
ร้านสไปร์ท บิวตี้ 
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
ร้านภักดี  คุณเอ๊ะ 
ร้าน เจ๊วี่  
ร้านท่าใหม่บุคส์
คุณ เปรม ปิยรัตนานนท์
คุณ เจนจิรา จุ้ยเทียน
ศูนย์เวลาสากลนาฬิกาขอนแก่น
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน 
บริษัท เฟิร์ส แมนนีควิน กรุ๊ป จำกัด
คุณ ณัฐชานิษฐ์   สงวนทรัพย์
คุณธนธรณ์ รังษีเทียนไชย
บริษัท โซ แกลม จำกัด
Ticha Moleechart
คุณแสนภูมิ ฉันท์เชื้อเผ่าพันธุ์
บริษัท ภัสรสา พับลิชชิ่ง จำกัด
คุณพัชรพร 
บริษัท  เอ็นโฟร์เทค จำกัด
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด 
คุณนันท์นิชา เสวกงาม
คุณ เกศทิพย์  ศิริโกศินาพร
คุณ ธิติ แสงสี
คุณ ปิยะ ไกรรวี  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฌี เอ็นเตอร์ไพรส์
บริษัท พล๊อต(ไทยแลนด์) จำกัด
ร้านช่างทองเยาวราช  
บริษัท เค.เอส.เค.แอล คอนสตรัคชั่น  จำกัด
คุณ ภคกานต์  ภูมิทัต
บริษัท โทเดลไลท์ ไทยเเลนด์ จำกัด
บริษัท แบลล์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
7 Shop
คุณ พลอยรัศมี สุยะนันท์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
จัดส่งให้ลูกค้า
มหาโชค ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร .085-7660503
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
รุ่งวัฒนาขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8872761
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314651415TH
PC314651384TH
PC314651375TH
PC314651407TH
PC314651424TH
PC314651398TH
เล่มที่ 047 เลขที่ 02308
เล่มที่ 478 เลขที่ 23885
เล่มที่ 398 เลขที่ 19866
5319040154020
5319040154051
5319040153979
5319040153948
5319040153894
B0119042196
เล่มที่ 1534 เลขที่ 076659
เล่มที่ 0816 เลขที่ 40775
เล่มที่  1534 เลขที่ 076660
เล่มที่ 1534 เลขที่ 076661
เล่มที่ 1921 เลขที่ 096008
เล่มที่ 0668 เลขที่ 33380
เล่มที่ 0550 เลขที่ 27459
เล่มที่ 1555 เลขที่ 77747
เลขที่ 42724
0
เล่มที่ 127 เลขที่ 06302
เล่มที่ 462 เลขที่ 23051
เล่มที่ 539 เลขที่ 26906
เล่มที่ 7737 เลขที่ 38
เลขที่ B0119044271
เล่มที่ 285 เลขที่ 14247
เลขที่ 5284
เล่มที่ 15420 เลขที่ 770998
เล่มที่ 394 เลขที่ 19687
เล่มที่ 245 เลขที่ 12225
เล่มที่ 877 เลขที่ 43825
เล่มที่ 357 เลขที่ 17512
EW675973001TH
EW675973046TH
EW675973015TH
EW675973032TH
EW675973032TH
EW675972995TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 4.31
1 ชิ้น 2.90
1 ชิ้น 0.22
1 ชิ้น 1.65
1 ชิ้น 2.22
1 ชิ้น 1.25
5ห่อ1ม้วน
5 กล่อง
5 กล่อง
1ห่อ
1มัด
1ห่อ
6 ม้วน
6มัด4ม้วน
4ห่อ
1กล่อง
1ห่อ
3กล่อง2ม้วน
2ห่อ1ถุง
2กล่อง
2ห่อ 2ม้วน
2ห่อ
1กล่อง
1ห่อ1ม้วน
4ห่อ
14 กล่อง
1กล่อง
10กล่อง2ห่อ
6กล่อง1มัด5ม้วน
2 ม้วน
1กล่อง3ห่อ
4 กล่อง
4 ห่อ
2ห่อ
1กล่อง
2กล่อง1ห่อ
1มัด
1 ชิ้น 3.50
1 ชิ้น 0.99
1 ชิ้น 2.46
1 ชิ้น 2.72
1 ชิ้น 2.97
1 ชิ้น 3.24
2 CC
2 BC
3 BBB
1 C
1+1ม้วน CC
2 BB
1 C
4 CCCC
2 ม้วน AA
1 C
4 BBBC
1 B
5 BBBBB
2 CC
2 CC
7 (7B)
1 B

หน้าที่ 211 จาก 420