ชื่อลูกค้า
สุตาภัทร สระทอง
คุณธิชา แจ้งเรือง
คุณ บุษบา ธรรมจักร
คุณ สุพัชชา ศิลปะสำราญ
Prarichaya
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167329198TH
EI115758948TH
EI115758934TH
ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง ส่งสินค้าก่อนวันพฤหัสบดีค่ะ
บริษัท ไทย แคมชาฟท์ จำกัด
คุณ จีรนันต์  ไชยงาม รับสินค้าเองที่นิ่มเชียงราย
ร้านน่านโภคภัณฑ์
คุณ อรนุช ใจบุญ บริษัท มอร์ วี จำกัด จัดส่งถึงบ้าน
เคเล็บ จอแดน  ร้านกาแฟ gem forest  coffee
โรงคั่วกาแฟปรีดา (คุณธุมาวดี  สุวัณณกีฎะ)
คุณ คุณากร เทพเสาร์ Copy house and printing
คุณเกษราภรณ์ ผิวสงคราม
ร้าน เถ้าแก่อู๋(ข้างซุ้มประตูวัดต้นตาลด้านขวา),คุณ ปัญญา ลีละวงศ์
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ มงคล โรจน์มั่นคง
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง  จ่ายต้นทาง
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
หจก.สินทวีไม้ทอง
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
คุณชาญชัย  คริกาผล
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
บริษัท บิ๊กวันชัยภูมิขนส่ง  สาย   2 ศูนย์ LSR โทร  098-7572659
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 475 เลขที่ 23710
เล่มที่ 076 เลขที่ 3763
5319110293901
5319110294007
5319110293833
5319110293932
5319110294120
5319110294083
NT6211220085
เล่มที่ 141 เลขที่ 07011
เล่มที่ 349 เลขที่ 17444
เล่มที่ 349 เลขที่ 17446
เล่มที่ 0927 เลขที่ 46305
เลขที่  451 เลขที่ 22519
เล่มที่ 417 เลขที่ 20824
เล่มที่ 148 เลขที่ 07351
เล่มที่ 075 เลขที่ 3708
เล่มที่ 35 เลขที่ 42
เล่มที่ 089 เลขที่ 14416
เล่มที่ 041 เลขที่ 2038
เล่มที่ 19167 เลขที่ 958305
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191122AA01-01
THASS20191122AB01-01
THASS20191122AC01-01
THASS20191122AD01-01
THASS20191122AE01-01
THASS20191122AF01-01
THASS20191122AG01-01
THASS20191122AH01-01
THASS20191122AI01-01
THASS20191122AJ01-01
THASS20191122AK01-01
THASS20191122AL01-01
THASS20191122AM01-01
THASS20191122AN01-01
THASS20191122AO01-01
THASS20191122AP01-01
THASS20191122AQ01-02
THASS20191122AQ02-02
THASS20191122AR01-02
THASS20191122AR02-02
THASS20191122AS01-02
THASS20191122AS02-02
THASS20191122AT01-02
THASS20191122AT02-02
THASS20191122AU01-02
THASS20191122AU02-02
THASS20191122AV01-02
THASS20191122AV02-02
THASS20191122AW01-04
THASS20191122AW02-04
THASS20191122AW03-04
THASS20191122AW04-04
THASS20191122AX01-01
THASS20191122AY01-02
THASS20191122AY02-02
THASS20191122AZ01-02
THASS20191122AZ02-02
THASS20191122BA01-01
THASS20191122BB01-01
THASS20191122BC01-01
THASS20191122BD01-02
THASS20191122BD02-02
THASS20191122BE01-02
THASS20191122BE02-02
THASS20191122BF01-04
THASS20191122BF02-04
THASS20191122BF03-04
THASS20191122BF04-04
THASS20191122BG01-01
THASS20191122BH01-01
THASS20191122BI01-04
THASS20191122BI02-04
THASS20191122BI03-04
THASS20191122BI04-04
THASS20191122BJ01-05
THASS20191122BJ02-05
THASS20191122BJ03-05
THASS20191122BJ04-05
THASS20191122BJ05-05
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219114453583729
5219114453584629
5219114453583529
5219114453584729
5219114453583829
5219114453584529
5219114453584129
5219114453584929
5219114453583629
5219114453584429
5219114453584029
5219114453584829
5219114453583929
5219114453585229
5219114453584329
5219114453585129
5219114453584229
5219114453585029
5219114453585429
5219114453586629
5219114453585929
5219114453586929
5219114453588529
5219114453587329
5219114453589029
5219114453587729
5219114453589329
5219114453588129
5219114453585329
5219114453586329
5219114453586029
5219114453586729
5219114453588229
5219114453587029
5219114453588829
5219114453587529
5219114453589129
5219114453587829
5219114453587929
5219114453585529
5219114453588329
5219114453588729
5219114453586129
5219114453586529
5219114453589229
5219114453587129
5219114453587429
5219114453589429
5219114453587229
5219114453587629
5219114453585629
5219114453588029
5219114453585829
5219114453588429
5219114453586229
5219114453588629
5219114453586429
5219114453585729
5219114453586829
ผู้รับ
คุณธิชา แจ้งเรือง
อิสรีย์เภสัช
คุณชานนท์ วงษ์พจนี
บริษัท กราฟฟิก ปริ๊นซ์ จำกัด
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ฉัตรพล ศรีสุธรรม
คุณ วณัฐ  ปลี้มปิยธรรม
คุณ โปรดเกล้า ชาญเนติกิจ
บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด
คุณ ภัทรพล
ร้าน Qsweetmelon (ณฐินี ทันประจำสินธุ์ )
โรงงานผลิต หจก.แม่สอด จรรย์สุดา/คุณ อรรถกร
คุณยรรยง สุนทรวงษ์
คุณ ปณิตา ทรัพยะประภา
คุณ อารัมภา  ทองมิตร
คุณ นฤมล. พรรณศิลป์
บ.เจริญยิ่ง (8888)จำกัด
บ.เจริญยิ่ง (8888)จำกัด
คุณ ศิวษา จึงวรชัย
คุณ ศิวษา จึงวรชัย
คุณ ณัฐพล เก้าวงษ์วาน
คุณ ณัฐพล เก้าวงษ์วาน
บริษัท นฤ คอร์ปอเรชั่น จำกัด/คุณ สุวดี แพนชัยสง
บริษัท นฤ คอร์ปอเรชั่น จำกัด/คุณ สุวดี แพนชัยสง
บริษัท โมเดลไลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โมเดลไลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ ชฎา ธนภิญโญกุล
คุณ ชฎา ธนภิญโญกุล
บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณสายใจ  ทองเฟือย
คุณมงคลชัย  จำรูญ
คุณมงคลชัย  จำรูญ
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
บริษัท  พริตตี้ ริช จำกัด.
คุณ ผุสดี อุ่นภิรมย์ / หจก. คุณลำดวนฟูดส์
เจาน่า ฟาร์ม เชียงราย
คุณ พิยาภา ภัทรจินดาชัย
fatimah traipop
fatimah traipop
คุณ ธัญรัศม์ วรารัฐพรพงษ์.
คุณ ธัญรัศม์ วรารัฐพรพงษ์.
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
คุณนวลหทัย นาคสด
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน