ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190418AA01-02
THASS20190418AA02-02
THASS20190418AB01-01
THASS20190418AC01-02
THASS20190418AC02-02
THASS20190418AD01-01
THASS20190418AE01-03
THASS20190418AE02-03
THASS20190418AE03-03
THASS20190418AF01-01
THASS20190418AG01-01
THASS20190418AH01-01
THASS20190418AI01-01
THASS20190418AJ01-01
THASS20190418AK01-02
THASS20190418AK02-02
THASS20190418AL01-01
THASS20190418AM01-02
THASS20190418AM02-02
THASS20190418AN01-01
THASS20190418AO01-02
THASS20190418AO02-02
THASS20190418AP01-02
THASS20190418AP02-02
THASS20190418AQ01-01
THASS20190418AR01-01
THASS20190418AS01-01
THASS20190418AT01-01
THASS20190418AU01-01
THASS20190418AV01-01
THASS20190418AW01-01
THASS20190418AX01-01
THASS20190418AY01-02
THASS20190418AY02-02
THASS20190418AZ01-01
THASS20190418BA01-01
THASS20190418BB01-01
THASS20190418BC01-02
THASS20190418BC02-02
THASS20190418BD01-01
THASS20190418BE01-03
THASS20190418BE02-03
THASS20190418BE03-03
THASS20190418BF01-01
THASS20190418BG01-04
THASS20190418BG02-04
THASS20190418BG03-04
THASS20190418BG04-04
THASS20190418BH01-01
THASS20190418BI01-01
THASS20190418BJ01-02
THASS20190418BJ02-02
THASS20190418BK01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119043144662289
5119043144660989
5119043144662089
5119043144661089
5119043144661989
5119043144663689
5119043144661189
5119043144663789
5119043144661889
5119043144664389
5119043144664789
5119043144662889
5119043144665089
5119043144661289
5119043144662189
5119043144661389
5119043144661689
5119043144664189
5119043144663489
5119043144664489
5119043144661789
5119043144664289
5119043144663389
5119043144662389
5119043144661489
5119043144662689
5119043144661589
5119043144663589
5119043144664989
5119043144662489
5119043144665189
5119043144662789
5119043144665489
5119043144663189
5119043144665689
5119043144663989
5119043144664589
5119043144662589
5119043144665889
5119043144665289
5119043144662989
5119043144665389
5119043144665589
5119043144664089
5119043144665789
5119043144664689
5119043144665989
5119043144664889
5119043144663889
5119043144663289
5119043144852489
5119043144852589
5119043144985989
ผู้รับ
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
บริษัทเอวีโอเทอร์โบเวิร์ลด เอเชีย จำกัด
คุณ สุทธิพงษ์ ทนุผล
คุณ สุทธิพงษ์ ทนุผล
คุณ เบญญาภา แก้วช้อย
บริษัท อีทีซี โฟล์ว จำกัด
บริษัท อีทีซี โฟล์ว จำกัด
บริษัท อีทีซี โฟล์ว จำกัด
คุณบุษรา ชุมพล
หจก.บรมสุขพัฒนา
คุณอนุรักษ์ ไชยนันตา
ฟลุ๊คดอกไม้สด คุณทัศนีย์ ขจรศักดิ์
คุณปณิตา แซ่โค้ว
ร้านมารวยขายส่งชุดชั้นใน
ร้านมารวยขายส่งชุดชั้นใน
คุณชัชวาล แดงเดช
คุณ ญาณวัฒนา  แสงจันทร์
คุณ ญาณวัฒนา  แสงจันทร์
คุณพัชรี แดงสมบูรณ์
บริษัท สวีท บลอสซั่ม เวดดิ้ง จำกัด
บริษัท สวีท บลอสซั่ม เวดดิ้ง จำกัด
คุณชัยณรงค์  สุริวรรณ
คุณชัยณรงค์  สุริวรรณ
คุณวรรัตน์ ผิวอ่อน
คุณ วรกมล บุญรักษา
คุณมนัสนันท์  นันตี
คุณ ภาณุวัฒน์  ธนะทองภักดี
คุณกล้าณรงค์. ศรีดี
นางสาวสุนันตา นิยม
คุณฤทัยรัตน์ โยธาพันธ์
คุณ พรพิมล ขุนแก้ว
คุณ ยุพาภรณ์  อนันตวัฒน์
คุณ ยุพาภรณ์  อนันตวัฒน์
คุณ ธีภพ ปานเกิด
คุณอดุล ใจไว
Knbabyshop
คุณ ปณิธาน  ศิริวัฒนไพศา
คุณ ปณิธาน  ศิริวัฒนไพศา
บริษัท เอที อินซูเลชั่น จำกัด
คุณเฟริส
คุณเฟริส
คุณเฟริส
หจก. ไอเดียปริ้น
บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด
บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด
บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด
บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด
บริษัท ออยล์ฟิลด์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
คุณอนุรักษ์ ไชยนันตา
มารูดิง เส๊ะ
มารูดิง เส๊ะ
คุณ พาสันต์ กุลศุภกร
ชื่อลูกค้า
คุณศุภฤกษ์ รัชตวโรทัย
คุณ อาทิตย์ ณรงค์วณิชย์
คุณ กมลรัตน์ ปิยกิจการ
คุณชนรรค์ อาจองค์
คุณอารยา ลูดวิก
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
northpost
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
คุณ วรรณ กมลทิพย์
คุณจิรพจน์ ศิริบูลย์วรนาถ
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด
ร้าน อ. ทองไทย 
คุณศราพงษ์ ไขยวรรณ
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณ สุมาลี 
บริษัท กันพลา วิลเลจ จำกัด
คุณ มงคล โรจน์มั่นคง
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
คุณ เดชานุภาพ หมวกงาม
ร้านหมูยอถาวร 
คุณ ปณัยกร  เหลืองนฤทัย
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
บริษัท ดร.ณิชา จำกัด
คุณ โมลิกา โอสายไทย
 Baby&Todd  
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์
คุณ สมพัฒน์   พิบูลย์
ร้านขายยาลิฟวิ่งพลาซ่า Rasiphat
คุณวุฒิชัย วงษ์ทอง
คุณรุ้งกันย์ เจิมปลั่ง
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด
คุณ สกุลรัตน์
คุณ บุณฑริกา กิติทีฆกุล
คุณไพลิน ธาราพิพัฒนกุล
บริษัท ที.พี.ซี(2000)อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จำกัด
คุณ สุพัฒทรา   ปาปะพัง ขอด่วน
คุณวิกานดา ทับนาค
บริษัท กิมมิด ทอร์ด จำกัด  
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
บจก.บ้านโป่ง โนวิเทท
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
rc express สาย 4 065-6496558
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
พรจิตต์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ร้อยเอ็ดสายสงวนขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874698-9/084-144811
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314651469TH/PC314651472TH
เล่มที่ 049 เลขที่ 02404
 
5319040165736
5319040165804
5319040165712
5319040165651
5319040165682
5319040165750
B0119042612
62032525
เล่มที่ 221 เลขที่ 46
เล่มที่ 1124 เลขที่ 056192
เล่มที่ 076 เลขที่ 03766
เลขที่ 21844
เล่มที่ 202 เลขที่ 10067
เล่มที่ 202 เลขที่ 10066
เล่มที่ 382 เลขที่ 19073
เล่มที่ 530 เลขที่ 26493
เล่มที่ 530 เลขที่ 26492
เล่มที่ 1110 เลขที่ 55487
เล่มที่ 569 28434
เล่มที่ 569 เลลขที่ 28435
เล่มที่ 009 เลขที่ 0404
เลขที่ 5932
เลขที่ 5933
เล่มที่ 878 เลขที่ 43866
เล่มที่ 878 เลขที่ 43865
เล่มที่ 0472 เลขที่ 23596
EW675974174TH
EW675974188TH
EW675974191TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
2 ชิ้น 6.73/5.08
2กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
1กล่อง2ห่อ
3กล่อง1ถุง
2 ห่อ
1กล่อง
2มัด
5ห่อ11กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง2ห่อ
1 กล่อง
1ห่อ1มัด
5ม้วน
1  กระสอบ
1กล่อง
17 ห่อ
8ม้วน
4ห่อ1กล่อง1ม้วน
11กล่อง
2 กล่อง
1กล่อง
1 กล่อง
5กล่อง
1 ชิ้น 1.08
1 ชิ้น 3.40
1 ชิ้น 1.28
15 (15B)
6 BBBBCC
27ห่อ/เหมา
2 CC
15 (14B1C)
1 C
4 ห่อ/เหมา
3 CCC
1 B
5 ห่อ/เหมา
1 B
1 C

 

 

หน้าที่ 210 จาก 420