ชื่อลูกค้า
คุณ สราวุธ อำนาจสกุลวงศ์
คุณ ภิญญดา ปัญญาธนาตย์
คุณพิชชากร คู่ชัยภูมิ
 บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ร้านshownails ชั้น2) คุณอมลรดา ดาวงษา
คุณหยก
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314651614TH
PC314651591TH
PC314651605TH
EW675975308TH
EW675975299TH
จำนวน
1 ชิ้น 1.45
1 ชิ้น 0.70
1 ชิ้น 1.55
1 ชิ้น 1.97
1 ชิ้น 0.26

หน้าที่ 209 จาก 420