ชื่อลูกค้า
คุณสิริกัญญา ศรีรัตน์
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
คุณป่าน ภาสนาวรรณ เพชรวิเศษ
คุณ ธนิตย์ วนิชนพรัคน์
คุณ สุพัฒ จิระประเสริฐนุกุล
ร้าน Kiss Viva
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115759798TH/EI115759784TH
EI115759767TH/EI115759753TH
PD167329238TH/PD167329224TH
PD167329255TH/PD167329241TH
PD167329269TH/PD167329272TH