ชื่อลูกค้า
ร้าน ซูเรียมินิมาร์ท
คุณศรัณย์ อุ่นชู
บริษัท อติเทพ โบรกเกอร์อินชัวรันส์ จำกัด
คุณ คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย
Pakwan c
Suchanya
คุณวราภรณ์ เคนทอง
คุณ อภิสรา ดีสุวรรณ
กิ่งทอง ชื่นบาน
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167346307TH
EI347942345TH/EI347942359TH
PD167346275TH
PD167346324TH/PD167346338TH
PD167346298TH
PD167346315TH
EI347942328TH
PD167346284TH
EI347942331TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200121AA01-01
THASS20200121AB01-01
THASS20200121AC01-01
THASS20200121AD01-01
THASS20200121AE01-01
THASS20200121AF01-01
THASS20200121AG01-01
THASS20200121AH01-01
THASS20200121AI01-01
THASS20200121AJ01-01
THASS20200121AK01-01
THASS20200121AL01-01
THASS20200121AM01-01
THASS20200121AN01-02
THASS20200121AN02-02
THASS20200121AO01-02
THASS20200121AO02-02
THASS20200121AP01-02
THASS20200121AP02-02
THASS20200121AQ01-02
THASS20200121AQ02-02
THASS20200121AR01-02
THASS20200121AR02-02
THASS20200121AS01-06
THASS20200121AS02-06
THASS20200121AS03-06
THASS20200121AS04-06
THASS20200121AS05-06
THASS20200121AS06-06
THASS20200121AT01-06
THASS20200121AT02-06
THASS20200121AT03-06
THASS20200121AT04-06
THASS20200121AT05-06
THASS20200121AT06-06
THASS20200121AU01-17
THASS20200121AU02-17
THASS20200121AU03-17
THASS20200121AU04-17
THASS20200121AU05-17
THASS20200121AU06-17
THASS20200121AU07-17
THASS20200121AU08-17
THASS20200121AU09-17
THASS20200121AU10-17
THASS20200121AU11-17
THASS20200121AU12-17
THASS20200121AU13-17
THASS20200121AU14-17
THASS20200121AU15-17
THASS20200121AU16-17
THASS20200121AU17-17
THASS20200121AV01-01
THASS20200121AW01-01
THASS20200121AX01-01
THASS20200121AY01-02
THASS20200121AY02-02
THASS20200121AZ01-03
THASS20200121AZ02-03
THASS20200121AZ03-03
THASS20200121BA01-01
THASS20200121BB01-01
THASS20200121BC01-01
THASS20200121BD01-02
THASS20200121BD02-02
THASS20200121BE01-02
THASS20200121BE02-02
THASS20200121BF01-05
THASS20200121BF02-05
THASS20200121BF03-05
THASS20200121BF04-05
THASS20200121BF05-05
THASS20200121BG01-03
THASS20200121BG02-03
THASS20200121BG03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220014932483210
5220014932484410
5220014932483110
5220014932484010
5220014932483610
5220014932484510
5220014932483410
5220014932484110
5220014932483310
5220014932484210
5220014932483510
5220014932484310
5220014932483810
5220014932484610
5220014932483710
5220014932484710
5220014932483910
5220014932484810
5220014932487310
5220014932484910
5220014932487710
5220014932485410
5220014932488110
5220014932486110
5220014932488510
5220014932486510
5220014932489010
5220014932486910
5220014932485010
5220014932487510
5220014932485510
5220014932487910
5220014932486310
5220014932488310
5220014932486710
5220014932488710
5220014932487110
5220014932489110
5220014932487210
5220014932485110
5220014932487610
5220014932485610
5220014932488010
5220014932486010
5220014932488410
5220014932486410
5220014932486810
5220014932485210
5220014932488810
5220014932485710
5220014932486210
5220014932487010
5220014932486610
5220014932487410
5220014932488910
5220014932487810
5220014932485310
5220014932488210
5220014932485810
5220014932488610
5220014933115410
5220014933116310
5220014933115610
5220014933116710
5220014933115910
5220014933116610
5220014933115710
5220014933116210
5220014933115510
5220014933116410
5220014933115810
5220014933116810
5220014933116110
5220014933116510
5220014933116010
ผู้รับ
บริษัท มอเตอร์โฮม แอนด์ คาราวาน จำกัด
คุณภาธร เพิ่มทรัพย์
บริษัท คัตติ้ง ดีไซน์ แมททีเรียล
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
บริษัท มาเทอร์โน่ จำกัด
คุณ ดวงทิพย์ ศิริสุวัฒน์
คุณ นัทธ์ จิตสงวนสุข
คุณธานินทร์ ลองจำนงค์
บจก.อัลฟ่ากรุ๊ป นิภาภัทร ลิ้มประสิทธิ์
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
คลังพระยาสุเรนท์
คุณธญา สืบเทพ
คุณบุณยวีย์ ทรวงดอน
คุณชนิส เหล่าบุญมี
คุณชนิส เหล่าบุญมี
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
บริษัท สตีลมาส จำกัด (กานต์สินี กฤษฎาวงศ์มณี)
บริษัท สตีลมาส จำกัด (กานต์สินี กฤษฎาวงศ์มณี)
คุณนภัทร ใยเมือง
คุณนภัทร ใยเมือง
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
ร้านซุปเปอร์สปีด
ร้านซุปเปอร์สปีด
ร้านซุปเปอร์สปีด
ร้านซุปเปอร์สปีด
ร้านซุปเปอร์สปีด
ร้านซุปเปอร์สปีด
บริษัท  เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด
บริษัท  เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด
บริษัท  เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด
บริษัท  เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด
บริษัท  เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด
บริษัท  เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็นบี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
คุณ สุภาพ ชุมพรม
คุณ วรรณิภา โสภักดี
คุณจตุพร วิจิตรเวชการ
คุณ คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย
คุณ คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด.
คุณ สมคิด  ทรงกลด
คุณ นิชารีย์ เศรษฐ์ธนานนท์
คุณ ปกป้อง เเบบสุวรรณ
บริษัท คิว ลาเบล จำกัด
บริษัท คิว ลาเบล จำกัด
ร้านกรอบรูปบางกอกเฟรม
ร้านกรอบรูปบางกอกเฟรม
คุณ อัญชลี
คุณ อัญชลี
คุณ อัญชลี
คุณ อัญชลี
คุณ อัญชลี
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี
ร้านช่างทองเยาวราช  / คุณสุริยา สุวรรณมณี

 

หน้าที่ 3 จาก 420