ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS2019-06-12-AA01-01
THASS2019-06-12-AB01-01
THASS2019-06-12-AC01-01
THASS2019-06-12-AC01-02
THASS2019-06-12-AC01-03
THASS2019-06-12-AD01-01
THASS2019-06-12-AD01-02
THASS2019-06-12-AD01-03
THASS2019-06-12-AD01-04
THASS2019-06-12-AD01-05
THASS2019-06-12-AD01-06
THASS2019-06-12-AD01-07
THASS2019-06-12-AD01-08
THASS2019-06-12-AD01-09
THASS2019-06-12-AD01-10
THASS2019-06-12-AD01-11
THASS2019-06-12-AE01-01
THASS2019-06-12-AF01-01
THASS2019-06-12-AF01-02
THASS2019-06-12-AF01-03
THASS2019-06-12-AG01-01
THASS2019-06-12-AH01-01
THASS2019-06-12-AH01-02
THASS2019-06-12-AI01-01
THASS2019-06-12-AJ01-01
THASS2019-06-12-AJ01-02
THASS2019-06-12-AJ01-03
THASS2019-06-12-AJ01-04
THASS2019-06-12-AK01-01
THASS2019-06-12-AK01-02
THASS2019-06-12-AL01-01
THASS2019-06-12-AM01-01
THASS2019-06-12-AN01-01
THASS2019-06-12-AO01-01
THASS2019-06-12-AP01-01
THASS2019-06-12-AP01-02
THASS2019-06-12-AP01-03
THASS2019-06-12-AP01-04
THASS2019-06-12-AP01-05
THASS2019-06-12-AP01-06
THASS2019-06-12-AQ01-01
THASS2019-06-12-AR01-01
THASS2019-06-12-AS01-01
THASS2019-06-12-AT01-01
THASS2019-06-12-AU01-01
THASS2019-06-12-AV01-01
THASS2019-06-12-AV01-02
THASS2019-06-12-AV01-03
THASS2019-06-12-AV01-04
THASS2019-06-12-AV01-05
THASS2019-06-12-AW01-01
THASS2019-06-12-AW01-02
THASS2019-06-12-AW01-03
THASS2019-06-12-AW01-04
THASS2019-06-12-AW01-05
THASS2019-06-12-AX01-01
THASS2019-06-12-AX01-02
THASS2019-06-12-AY01-01
THASS2019-06-12-AY01-02
THASS2019-06-12-AZ01-01
THASS2019-06-12-BA01-01
THASS2019-06-12-BA01-02
THASS2019-06-12-BB01-01
THASS2019-06-12-BC01-01
THASS2019-06-12-BD01-01
THASS2019-06-12-BE01-01
THASS2019-06-12-BE01-02
THASS2019-06-12-BF01-01
THASS2019-06-12-BF01-02
THASS2019-06-12-BF01-03
THASS2019-06-12-BF01-04
THASS2019-06-12-BG01-01
THASS2019-06-12-BH01-01
THASS2019-06-12-BI01-01
THASS2019-06-12-BJ01-01
THASS2019-06-12-BK01-01
THASS2019-06-12-BL01-01
THASS2019-06-12-BM01-01
THASS2019-06-12-BM01-02
THASS2019-06-12-BM01-03
THASS2019-06-12-BM01-04
THASS2019-06-12-BM01-05
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119063435545129
5119063435546029
5119063435545529
5119063435546829
5119063435545329
5119063435546129
5119063435545229
5119063435546329
5119063435545629
5119063435546629
5119063435545729
5119063435546429
5119063435545429
5119063435546229
5119063435545929
5119063435546529
5119063435545829
5119063435546729
5119063435551029
5119063435546929
5119063435551629
5119063435547929
5119063435552329
5119063435548729
5119063435552529
5119063435549729
5119063435553029
5119063435550429
5119063435547029
5119063435551329
5119063435547829
5119063435551929
5119063435548629
5119063435552629
5119063435549529
5119063435552829
5119063435550829
5119063435552929
5119063435547129
5119063435550629
5119063435547729
5119063435551129
5119063435548529
5119063435551729
5119063435549429
5119063435553229
5119063435550129
5119063435553629
5119063435550529
5119063435547329
5119063435551529
5119063435548029
5119063435552029
5119063435552429
5119063435548929
5119063435552729
5119063435549229
5119063435550029
5119063435550229
5119063435549929
5119063435547529
5119063435550329
5119063435548229
5119063435550929
5119063435548429
5119063435551429
5119063435549129
5119063435551229
5119063435549329
5119063435551829
5119063435547629
5119063435553129
5119063435548329
5119063435553429
5119063435549029
5119063435553529
5119063435549829
5119063435547429
5119063435550729
5119063435548129
5119063435549629
5119063435548829
ผู้รับ
คุณฤดี เย็นประสิทธิ์
บริษัท ชิกะ ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เว็ลธ์ ซัพพอร์ต จำกัด
บริษัท เว็ลธ์ ซัพพอร์ต จำกัด
บริษัท เว็ลธ์ ซัพพอร์ต จำกัด
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณณัฐกานต์ เวียงแก้ว
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
คุณ ธนะ บัณฑิตชุติกุล
คุณ ธนะ บัณฑิตชุติกุล
คุณ เมลิน  ยามาอุจิ
บริษัท สุขุมวิท มาเทอร์นิตี้ คลีนิค จำกัด
บริษัท สุขุมวิท มาเทอร์นิตี้ คลีนิค จำกัด
บริษัท สุขุมวิท มาเทอร์นิตี้ คลีนิค จำกัด
บริษัท สุขุมวิท มาเทอร์นิตี้ คลีนิค จำกัด
บริษัท คิว ลาเบล จำกัด
บริษัท คิว ลาเบล จำกัด
บริษัท ดรุโณ แฟรนไชส์ จำกัด
บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด.
คุณ กัญชรี  ตรีธารทิพากร
คุณ อริย์ธัช วงศ์เมฆ
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
คุณ ซี
บริษัท ศรีแก้ว รับเบอร์เทค จำกัด
คุณ รุ่งอรุณ  จิตรังสี
คุณอาทิตย์ โรจนวินิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีซิส เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส ตรวจสอบและการบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส ตรวจสอบและการบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส ตรวจสอบและการบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส ตรวจสอบและการบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส ตรวจสอบและการบัญชี
คุณ จารุวรรณ ประกอบกุล
คุณ จารุวรรณ ประกอบกุล
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด
บริษัท เกรทพาวเวอร์ เอ็นจืเนียร์ริ่ง จำกัด
บริษัท ตะวันเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ตะวันเทคโนโลยี จำกัด
คุณ ธัญรัศม์
คุณ จารุวรรณ คลังพหล
คุณ กมลนัยน์ มะโน
หจก.ภูคาคชรัตน์
หจก.ภูคาคชรัตน์
บริษัท  คอมพิวเตอร์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด
บริษัท  คอมพิวเตอร์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด
บริษัท  คอมพิวเตอร์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด
บริษัท  คอมพิวเตอร์แอนด์ไฟท์เตอร์ จำกัด
คุณ ธนวัฒน์ เทียนชอ
คุณ ศตกนกพรหม  จิตงามพงศ์
บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
คุณ ณัฎฐพล  ยิ้มแย้ม
คุณ ณุพาวดี ประทุมมา
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
ชื่อลูกค้า
คุณ สุรกุล พงษ์บรรณิสสร
คุณ  อ้อม.
คุณ อังศุชวาล ศรีตระกูลพันธ์
จูน ท๊อป กอล์ฟ
คุณบูรณา ช้างเจริญ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC122494402TH
PC122494380TH/PC122494393TH
PD122494376TH
ED850632606TH
ED850632510TH
จำนวน
1 ชิ้น 3.13
2 ชิ้น 10.13/14.17
1 ชิ้น 0.97
1 ชิ้น 0.24
1 ชิ้น 3.10

หน้าที่ 3 จาก 254