ชื่อลูกค้า
คุณทิพวรรณ  หลีล้วน
คุณ ขนิษฐา แสนปรีชา 
คุณภาสุตา  นิกะดานนท์ 
Natalia Dorogova
ร้าน เพียร์เรส 
ร้านกิจรุ่งเรืองเกษตร
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
คุณ อนุสรณ์ ปัญญา
บริษัท น่านโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
ร้านเปี่ยมศิริ
บริษัท  ดับบลิวไออาร์  จำกัด
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล 
หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์
ร้าน โนมุสา
บริษัท พิมพ์พิชชา จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด
คุณสุรัตน์
ร้านแก้วตาเครื่องเขียน
คุณ ดนุนัย มาชัยภูมิ
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน 
คุณชาญชัย  คริกาผล
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด/ คุณ อรรถพล ยิ้มสกุล
คุณวิภาวดี เทียนประเสริฐ
คุณ กิ่งกาญจน์ วิทยารุ่งเรืองศรี
คุณบุญยิ่ง เศรษฐชัยชาญ
คุณเขมณัฏฐ์  เตียวเลิศหล้า
คุณ จุฑามาศ พุ่มมะลิ
คุณ ภาณุวัตร รุ่งเพียร
คุณมานพ มันตานนท์
บริษัท โปรเกรส ท็อป กรุ๊ป  ส่งด่วน
คุณปิยะพร  เลิศประพันธ์
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
คุณชิตชญา ตรีรัตจารุ
บจก.แจ่มใส พับลิชชิ่ง 
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิปแมนชั่น
คุณ ธนชิต นามกันยา
บริษัท เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป จำกัด วันเสาร์ อาทิตย์ ออฟฟิตปิด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
คุณ นัมธมน  อุดมเวชสกุล
บริษัท แกรนด์  คอนด้อม จำกัด
7 Shop
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ตั้งง่วนหลี ขนส่ง อยู่สุดถนนพุทธมณฑล สาย 3 เบอร์ 02-4413022
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
พรกิจขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/5
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
ขนส่งกนกสยามนครการขนส่ง สาย  2 แยกทศกัน 02-8871686/02-8871767
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 235 เลขที่ 11729
เล่มที่ 887 เลขที่ 44324
เล่มที่ 292 เลขที่ 14573
เล่มที่ 197 เลขที่ 9801
เล่มที่ 196 เลขที่ 9800
5319030183177
5319030183047
5319030183092
5319030183146
เล่มที่ 1987 เลขที่ 99335
เล่มที่ 0328 เลขที่ 016365
เล่มที่ 082 เลขที่ 4076
เล่มที่ 1382 เลขที่ 69089
เล่มที่ 433 เลขที่ 15
เลขที่ 41079
เลขที่ 21374
เล่มที่ 095 เลขที่ 2
เล่มที่ 066 เลขที่ 3267
B0119032962
B0119022963
เล่มที่ 276 เลขที่ 13794
เล่มที่ 17966 เลขที่ 898260
EW676839493TH
EW676839480TH
EW676839520TH
EW676839516TH
EW676839502TH
EW676839459TH
EW676839462TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
2กล่อง1ห่อ1ม้วน
1ห่อ
1 ห่อ
5กล่อง3ห่อ2ม้วน
1 กล่อง
2ห่อ1ถุง1ม้วน
2ห่อ
1กล่อง
4ห่อ
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง1ม้วน
4 กล่อง
11กล่อง
13 กล่อง
1กล่อง
3ห่อ
5 ถัง
8 กล่อง
14 ห่อ
1กล่อง1ม้วน
13ห่อ1มัด
13ห่อ3กล่อง
1 ชิ้น 3.40
2 ชิ้น 0.94/0.71
1 ชิ้น 1.81
1 ชิ้น 1.44
1 ชิ้น 0.77
1 ชิ้น 1.08
1 ชิ้น 1.39
1 B
2 BB
10 (6B4C)
1 C
1 B
3 BCC
3+1ม้วน BBBC
4 BBBB
1 B
5+1ม้วน 5B1A
1 C
3+1ม้วน BBCC
6 BBBBBB

หน้าที่ 3 จาก 249