ชื่อลูกค้า
บริษัท สุพรรณิกามั่งมี จำกัด
ร้าน ดร. ฮอลแลนด์ (ธิดาทิพย์ ทองผลา)
บริษัท มอร์ วี จำกัด จัดส่งถึงบ้าน
คุณสริญญา แสงยาอรุณ
คุณ กุลยา บุญทา
คุณ ชาญทวี วงศ์ไทย
บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด (สาขาที่00001)
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด / คุณ จิราวุฒิ  ศรีสร้อย
ร้าน ถั่วทอดครูสายหยุด สาขา 2คุณ อดิศักดิ์ เพชรประดับ
ร้าน สมบูรณ์พาณิชย์สวย
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
บริษัท พีเอสเอส พียู รูฟ จำกัด
พิมพ์พิชญา เพิ่มสิน
ร้านมนัสวัฒนา
บริษัท บ้านถั่วลิสง จำกัด
คุณ วันจักรี กาสมสัน
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ยิ่งเจริญน่าน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ ชัยพงษ์ 02-8870075/088-2582287
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 505 เลขที่ 25231
เล่มที่ 979 เลขที่ 48927
5320090304808
5320090304549
5320090304785
5320090304679
5320090304730
เลขที่ 639186035
เล่มที่ 0206 เลขที่ 010253
เล่มที่ 0086 เลขที่ 004288
เล่มที่ 0296 เลขที่ 14785
เล่มที่ 0589 เลขที่ 29446
เล่มที่ 428 เลขที่ 21351
เล่มที่ 3001 เลขที่ 150009
เล่มที่ 424 เลขที่ 21153
เล่มที่ 819 เลขที่ 40945
ชื่อลูกค้า
คุณ กมลภัค บุญปลูก
คุณ ยุทธนา ปัญจธนศักดิ์
คุณ นุชรี ไชยชาญยุทธิ์  ร้านของเล่น
คุณ รินลดา พันกา
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
ED265476721TH
PD167389850TH
PD167389894TH/PD167389903TH
PD167389863TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200924AA01-01
THASS20200924AB01-01
THASS20200924AC01-01
THASS20200924AD01-01
THASS20200924AE01-01
THASS20200924AF01-01
THASS20200924AG01-01
THASS20200924AH01-01
THASS20200924AI01-02
THASS20200924AI02-02
THASS20200924AJ01-02
THASS20200924AJ02-02
THASS20200924AK01-03
THASS20200924AK02-03
THASS20200924AK03-03
THASS20200924AL01-04
THASS20200924AL02-04
THASS20200924AL03-04
THASS20200924AL04-04
THASS20200924AM01-01
THASS20200924AN01-01
THASS20200924AO01-02
THASS20200924AO02-02
THASS20200924AP01-02
THASS20200924AP02-02
THASS20200924AQ01-04
THASS20200924AQ02-04
THASS20200924AQ03-04
THASS20200924AQ04-04
THASS20200924AR01-01
THASS20200924AS01-02
THASS20200924AS02-02
THASS20200924AT01-01
THASS20200924AU01-02
THASS20200924AU02-02
THASS20200924AV01-06
THASS20200924AV02-06
THASS20200924AV03-06
THASS20200924AV04-06
THASS20200924AV05-06
THASS20200924AV06-06
THASS20200924AW01-01
THASS20200924AX01-01
THASS20200924AY01-02
THASS20200924AY02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220097413161040
5220097413161240
5220097413161140
5220097413162840
5220097413161340
5220097413163540
5220097413162040
5220097413162640
5220097413161540
5220097413163240
5220097413161640
5220097413163040
5220097413161440
5220097413162440
5220097413161840
5220097413162740
5220097413161940
5220097413163440
5220097413161740
5220097413162940
5220097413162140
5220097413163140
5220097413162240
5220097413163740
5220097413162340
5220097413163840
5220097413162540
5220097413163640
5220097413163340
5220097414358540
5220097414359340
5220097414358940
5220097414359740
5220097414358740
5220097414359540
5220097414358840
5220097414359640
5220097414359040
5220097414359840
5220097414359140
5220097414360040
5220097414358640
5220097414359440
5220097414359240
5220097414360240
ผู้รับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ธนภัณฑ์
บริษัท อินโนเวทีฟ  สปอร์ต คอนเซป จำกัด
คุณพุทธาขวัญ  จงเจริญ
คุณ สุพิชญ์ชญา วิคี
คุณ โสภิดา   พุดทา
บริษัท คาร์เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย)
บริษัท วีด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ คุณ พรศิริ
คุณไพลิน ธาราพิพัฒนกุล
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
คุณจริยา
คุณจริยา
คุณ ณฐมน มณีสงค์
คุณ ณฐมน มณีสงค์
คุณ ณฐมน มณีสงค์
คุณภูมินทร์ มหาวัน
คุณภูมินทร์ มหาวัน
คุณภูมินทร์ มหาวัน
คุณภูมินทร์ มหาวัน
Chayanin J.
คุณรังรอง  เอี่ยมอ่อน
คุณ  เอกชัย.
คุณ  เอกชัย.
คุณฟู่กุ่ย รอดทองสุข
คุณฟู่กุ่ย รอดทองสุข
Genesis Auto Specialist / คุณณัฐวุฒิ
Genesis Auto Specialist / คุณณัฐวุฒิ
Genesis Auto Specialist / คุณณัฐวุฒิ
Genesis Auto Specialist / คุณณัฐวุฒิ
หจก.แมนิโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์)
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์)
จิดาภา กรุ๊ป
บริษัท คลังบรรจุภัณฑ์และเครื่องเขียน จำกัด
บริษัท คลังบรรจุภัณฑ์และเครื่องเขียน จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
คุณ อรพิน  ศิริปัญญาภรณ์
บริษัท มาเทอร์โน่ จำกัด
คุณ ปฐมภัค พชรวงศพร
คุณ ปฐมภัค พชรวงศพร

 

Page 3 of 582