ชื่อลูกค้า
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
คุณ วรวุฒิ  แปงใจ
บริษัท ที.เค.บี. เซลล์แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท พรีมา พรีเมียร์ 8 จำกัด
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย  จำกัด
คุณ อำนวยพร  มงคลดี
คุณชริตา บุตรหลวง /โรงงานผลิตสบู่ชริตา
โรงคั่วกาแฟปรีดา (คุณธุมาวดี  สุวัณณกีฎะ)
คุณ ปรัชญา  ธงทอง
ร้านเจมส์  คุณสราวุฒิ ศิริสมาวรรณกุล
บ.ฟ้าเชค จำกัด(สำนักงานใหญ่)
คุณ ​จัน​ทนี​ สุวรรณ​คีรี​
บริษัท ฒิภา จำกัด
คุณ อรรณพ จินธราธร
ร้าน พรทวีพาณิชย์ (ตรงข้าม รร.เหลียนหัว)
กมลทิพย์ กิจศิริ
คุณ มาลี พรหมดี
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณธนชัย แสงแก้ว
บริษัท โอเมก้า เรเซอร์ จำกัด
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
คุณเกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
บริษัท อิสรี อีซี่คลีน กรุ๊ป จำกัด
ร้านท่าใหม่บุคส์
ร้านนภาภรณ์การค้า   (เบบี้เซฟ) คุณ  นภาภรณ์ สมิทธิกร
คุณ ปีใหม่ กิจจาเกษมกุล
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
คุณจิตรานุช  กลิ่นโอชา
บริษัท โชติปทุมวรรณ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด สาขา 00002
คุณ อโณทัย  ชูสุวรรณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
รังสรรค์ขนส่ง สาย  4  เบอร์โทร02-8140663/086-7879973
มงคลภานุกิจขนส่ง สาย 3 ซอย 16
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
จัดส่งให้ลูกค้า
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
แม่สอดรุ่งเรืองขนส่ง สาย 2 ซอย 24 เบอร์ 02-4087947
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ขนส่ง มกรา  ขนส่ง สาย   2 ระหว่างซอย 6 กับ  8 เบอร์โทร   02-805 3940
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่  024 เลขที่  1192
เล่มที่ 508เลขที่ 25372
เล่มที่ 508 เลขที่  25373.
เล่มที่ 508 เลขที่  25371
5320030133178
5320030133123
5320030133161
5320030133215
5320030133093
5320030133185
5320030133192
NT6303120055
เล่มที่ 561 เลขที่ 28005
เล่มที่ 675 เลขที่  33741
เล่มที่ 028 เลขที่  18020
เล่มที่ 253 เลขที่ 12634
เล่มที่ 1436 เลขที่  71770
เล่มที่ 224  เลขที่  11155
เลขที่ 4703
เล่มที่ 1729 เลขที่  86440
เล่มที่ 3189 เลขที่  159430
เล่มที่ 555 เลขที่  27729
เล่มที่ 1860 เลขที่  92955
เล่มที่ 82 เลขที่ 4080
เล่มที่ 15837 เลขที่ 791836
เล่มที่ 565 เลขที่  28246
เล่มที่ 361 เลขที่ 18020
เล่มที่  886 เลขที่  44251
เล่มที่ 20255  เลขที่  1012714
เลขที่ 2123
เลขที่  2124
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200312AA01-01
THASS20200312AB01-01
THASS20200312AC01-01
THASS20200312AD01-01
THASS20200312AE01-01
THASS20200312AF01-01
THASS20200312AG01-01
THASS20200312AH01-01
THASS20200312AI01-01
THASS20200312AJ01-01
THASS20200312AK01-02
THASS20200312AK02-02
THASS20200312AL01-02
THASS20200312AL02-02
THASS20200312AM01-02
THASS20200312AM02-02
THASS20200312AN01-02
THASS20200312AN02-02
THASS20200312AO01-02
THASS20200312AO02-02
THASS20200312AP01-03
THASS20200312AP02-03
THASS20200312AP03-03
THASS20200312AQ01-03
THASS20200312AQ02-03
THASS20200312AQ03-03
THASS20200312AR01-04
THASS20200312AR02-04
THASS20200312AR03-04
THASS20200312AR04-04
THASS20200312AS01-01
THASS20200312AT01-01
THASS20200312AU01-01
THASS20200312AV01-01
THASS20200312AW01-02
THASS20200312AW02-02
THASS20200312AX01-02
THASS20200312AX02-02
THASS20200312AY01-02
THASS20200312AY02-02
THASS20200312AZ01-04
THASS20200312AZ02-04
THASS20200312AZ03-04
THASS20200312AZ04-04
THASS20200312BA01-08
THASS20200312BA02-08
THASS20200312BA03-08
THASS20200312BA04-08
THASS20200312BA05-08
THASS20200312BA06-08
THASS20200312BA07-08
THASS20200312BA08-08
THASS20200312BB01-01
THASS20200312BC01-02
THASS20200312BC02-02
THASS20200312BD01-01
THASS20200312BE01-01
THASS20200312BF01-01
THASS20200312BG01-03
THASS20200312BG02-03
THASS20200312BG03-03
THASS20200312BH01-09
THASS20200312BH02-09
THASS20200312BH03-09
THASS20200312BH04-09
THASS20200312BH05-09
THASS20200312BH06-09
THASS20200312BH07-09
THASS20200312BH08-09
THASS20200312BH09-09
THASS20200312BI01-01
THASS20200312BJ01-01
THASS20200312BK01-03
THASS20200312BK02-03
THASS20200312BK03-03
THASS20200312BL01-01
THASS20200312BM01-01
THASS20200312BN01-01
THASS20200312BO01-06
THASS20200312BO02-06
THASS20200312BO03-06
THASS20200312BO04-06
THASS20200312BO05-06
THASS20200312BO06-06
THASS20200312BP01-19
THASS20200312BP02-19
THASS20200312BP03-19
THASS20200312BP04-19
THASS20200312BP05-19
THASS20200312BP06-19
THASS20200312BP07-19
THASS20200312BP08-19
THASS20200312BP09-19
THASS20200312BP10-19
THASS20200312BP11-19
THASS20200312BP12-19
THASS20200312BP13-19
THASS20200312BP14-19
THASS20200312BP15-19
THASS20200312BP16-19
THASS20200312BP17-19
THASS20200312BP18-19
THASS20200312BP19-19
THASS20200312BQ01-05
THASS20200312BQ02-05
THASS20200312BQ03-05
THASS20200312BQ04-05
THASS20200312BQ05-05
THASS20200312BR01-07
THASS20200312BR02-07
THASS20200312BR03-07
THASS20200312BR04-07
THASS20200312BR05-07
THASS20200312BR06-07
THASS20200312BR07-07
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120035297768020
5120035297769020
5120035297768120
5120035297769220
5120035297768220
5120035297769520
5120035297768820
5120035297770220
5120035297768620
5120035297769320
5120035297768320
5120035297768920
5120035297768520
5120035297769420
5120035297769620
5120035297768720
5120035297768420
5120035297770020
5120035297769120
5120035297769720
5120035297771720
5120035297770320
5120035297772120
5120035297770520
5120035297772520
5120035297770820
5120035297772820
5120035297771320
5120035297773120
5120035297771620
5120035297769820
5120035297772020
5120035297770420
5120035297772420
5120035297770620
5120035297772720
5120035297770920
5120035297773020
5120035297771220
5120035297772620
5120035297769920
5120035297772920
5120035297771120
5120035297773220
5120035297771520
5120035297773320
5120035297771920
5120035297773420
5120035297772320
5120035297771420
5120035297770120
5120035297771820
5120035297770720
5120035297772220
5120035297771020
5120035298189920
5120035298190920
5120035298190020
5120035298190820
5120035298190720
5120035298191520
5120035298190320
5120035298191020
5120035298190420
5120035298191320
5120035298190220
5120035298191220
5120035298190120
5120035298191120
5120035298190620
5120035298191620
5120035298190520
5120035298191420
5120035298192520
5120035298191720
5120035298193020
5120035298192120
5120035298193420
5120035298194320
5120035298193820
5120035298194720
5120035298194120
5120035298195220
5120035298191820
5120035298193720
5120035298192220
5120035298194020
5120035298192620
5120035298194420
5120035298192920
5120035298194820
5120035298193320
5120035298195020
5120035298192020
5120035298193920
5120035298192420
5120035298194220
5120035298192720
5120035298194520
5120035298193120
5120035298194620
5120035298193520
5120035298194920
5120035298192820
5120035298191920
5120035298193220
5120035298192320
5120035298193620
5120035298276120
5120035298276420
5120035298275920
5120035298276320
5120035298276020
5120035298276520
5120035298276220
ผู้รับ
บริษัท สุขศิริ แฟลชไลท์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
คุณ ณัชชา  นิ่มสุวรรณ
คุณสนใจ ชุมแสง
คุณณิชยารัตน์ จีรนันทภัคณ์
บริษัท โมเดิร์น เอ สตีล จำกัด
ส.ท. ชานนท์ แก้วมาตย์
บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด
คุณสุจิตรา คุ้มพล
บริษัท เมโทร เทคโนโลยี จำกัด
คุณดารีย๊ะ
Vithoon Jiravachborvornkij
Vithoon Jiravachborvornkij
บริษัท พีเอ็นพี โอเวอร์ซี จำกัด
บริษัท พีเอ็นพี โอเวอร์ซี จำกัด
คุณ มุกดา คันธวัฒน์
คุณ มุกดา คันธวัฒน์
บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด
บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด
คุณยุพาภรณ์  อนันตวัฒน์  (ร้านเจี๊ยบก๊อปปี้)
คุณยุพาภรณ์  อนันตวัฒน์  (ร้านเจี๊ยบก๊อปปี้)
บริษัท เอนโนเบิล รีซอสเซส อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เอนโนเบิล รีซอสเซส อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เอนโนเบิล รีซอสเซส อินเตอร์เทรด จำกัด
คุณกันยากร ศรีภูกิตติ์
คุณกันยากร ศรีภูกิตติ์
คุณกันยากร ศรีภูกิตติ์
คุณไกรวิเชียร เอกประเมินทรัพย์  บริษัท สยามเซอพลัส
คุณไกรวิเชียร เอกประเมินทรัพย์  บริษัท สยามเซอพลัส
คุณไกรวิเชียร เอกประเมินทรัพย์  บริษัท สยามเซอพลัส
คุณไกรวิเชียร เอกประเมินทรัพย์  บริษัท สยามเซอพลัส
คุณ ภิญโญ พ่วงเฟื่อง
บริษัท นิจิบัน (ประทศไทย) จำกัด
ร้าน บ้านการ์ตูน (คุณ สิริขวัญ  ศรีสมวงษ์)
คุณ ณรงค์กร แก้วสนธิ
บริษัท อินเทรนด์ โปรเมด จำกัด
บริษัท อินเทรนด์ โปรเมด จำกัด
คุณภัสสร์วรัญ แสงวิโรจนพัฒน์
คุณภัสสร์วรัญ แสงวิโรจนพัฒน์
Soffy
Soffy
คุณ กฤติน ทิพย์แสง.
คุณ กฤติน ทิพย์แสง.
คุณ กฤติน ทิพย์แสง.
คุณ กฤติน ทิพย์แสง.
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ดาราภรณ์  อ่อนนุ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียร์เควก..
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียร์เควก..
คุณ สิทธิศักดิ์  แคนสา
คุณภัทรวดี ดวงแก้ว
ร้านผ้ากันเปื้อนดีดี
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณปวิตรา ไพรสันต์
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ เสาวณีย์ ศิลพรกรกุล
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณกมลณิชา คำแป
คุณ อัจฉริยา ท่าวัง
คุณสโนแพ นาเวียง
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
ร้าน เทียบ ลิ้มภักดี (คุณ Sarann)
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ

หน้าที่ 1 จาก 461