ชื่อลูกค้า
คุณ สุรพงษ์  ประเสริฐศักดิ์
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
หจก.ภูคาคชรัตน์
หจก.เซนส์ทิส
สำนักงาน วัชร ฟิวชั่น บริษัท วัชร ฟิวชั่น จำกัด
คุณ สรวีย์  แซ่ยะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีที คิดส์ แอนด์ มัม
คุณ สุระวิทย์  ปัญญา
กบกิ๊ฟช็อป ตรอกจันทร์
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
อิสานศิลป์
office max
คุณ ปริญญา
Simply Asia Foods LLC.
คุณสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล
ร้าน รวมภัณฑ์ / กรุณาจัดส่งถึงที่นะค่ะ
คุณพรชัย มรกตจินดา
คุณ อโณทัย  ชูสุวรรณ
ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช /คุณเกรียงไกร เสียงกล่อม
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
แม่สอดรุ่งเรือง
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
เรืองกิจร้อยเอ็ด สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร.02-8874325-6
จงเจริญ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 3 หลังโรงไม้ โทร.02-8870225-6
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หจก.ชุติมนฑน์ ขนส่ง พุทมณฑล สาย 3โทร.099-4347733 , 064-1693137
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 295 เลขที่ 14718
5320090364802
5320090364833
5320090364451
5320090364611
5320090364499
เล่มที่ 0893 เลขที่ 44610
เล่มที่ 3780 เลขที่ 188991
เล่มที่ 0213 เลขที่ 010644
MS030463091134
เลขที่ 00214574
เลขที่ B010022040
PD167392686TH
PD167392709TH/PD167392712TH
PD167392690TH
เลขที่ B0120117846
เล่มที่ 21558 เลขที่ 1077855
เลขที่ 37852
เล่มที่ 66 เลขที่ 3279
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200929AA01-01
THASS20200929AB01-01
THASS20200929AC01-01
THASS20200929AD01-01
THASS20200929AE01-01
THASS20200929AF01-01
THASS20200929AG01-01
THASS20200929AH01-02
THASS20200929AH02-02
THASS20200929AI01-02
THASS20200929AI02-02
THASS20200929AJ01-02
THASS20200929AJ02-02
THASS20200929AK01-02
THASS20200929AK02-02
THASS20200929AL01-02
THASS20200929AL02-02
THASS20200929AM01-02
THASS20200929AM02-02
THASS20200929AN01-04
THASS20200929AN02-04
THASS20200929AN03-04
THASS20200929AN04-04
THASS20200929AO01-05
THASS20200929AO02-05
THASS20200929AO03-05
THASS20200929AO04-05
THASS20200929AO05-05
THASS20200929AP01-01
THASS20200929AQ01-01
THASS20200929AR01-02
THASS20200929AR02-02
THASS20200929AS01-02
THASS20200929AS02-02
THASS20200929AT01-03
THASS20200929AT02-03
THASS20200929AT03-03
THASS20200929AU01-06
THASS20200929AU02-06
THASS20200929AU03-06
THASS20200929AU04-06
THASS20200929AU05-06
THASS20200929AU06-06
THASS20200929AV01-06
THASS20200929AV02-06
THASS20200929AV03-06
THASS20200929AV04-06
THASS20200929AV05-06
THASS20200929AV06-06
THASS20200929AW01-02
THASS20200929AW02-02
THASS20200929AX01-06
THASS20200929AX02-06
THASS20200929AX03-06
THASS20200929AX04-06
THASS20200929AX05-06
THASS20200929AX06-06
THASS20200929AY01-08
THASS20200929AY02-08
THASS20200929AY03-08
THASS20200929AY04-08
THASS20200929AY05-08
THASS20200929AY06-08
THASS20200929AY07-08
THASS20200929AY08-08
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220097462450290
5220097462452090
5220097462450390
5220097462451890
5220097462450690
5220097462452290
5220097462450790
5220097462452390
5220097462451290
5220097462452890
5220097462451090
5220097462452590
5220097462450490
5220097462452690
5220097462450590
5220097462452990
5220097462450890
5220097462452790
5220097462450990
5220097462452490
5220097462451190
5220097462453190
5220097462451390
5220097462453490
5220097462451590
5220097462451490
5220097462451690
5220097462453090
5220097462453590
5220097462453890
5220097462451790
5220097462453990
5220097462452190
5220097462453790
5220097462451990
5220097462453690
5220097462454690
5220097462453290
5220097462454790
5220097462454090
5220097462454890
5220097462454290
5220097462454990
5220097462454490
5220097462454590
5220097462455090
5220097462454190
5220097462453390
5220097462454390
5220097462675690
5220097462675490
5220097462675590
5220097462676490
5220097462676290
5220097462676390
5220097462675990
5220097462676790
5220097462675790
5220097462676590
5220097462676090
5220097462676890
5220097462675890
5220097462676690
5220097462676190
5220097462676990
ผู้รับ
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
บริษัท บีทูอาร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด
คุณยลดา วงศ์พุทธิสิน
บริษัท ยูนาดา จำกัด
คุณสุทัศน์ อุตะมะ
คุณดังใจ  ธรรมกิตติคุณ
คุณ วสันต์ นาโค
คุณ วสันต์ นาโค
บริษัท  เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด
บริษัท  เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด
คุณ อารีย์  กุลทา
คุณ อารีย์  กุลทา
คุณ สมพงษ์ วัดบุญช่วย
คุณ สมพงษ์ วัดบุญช่วย
คุณจิระวัฒน์ เจษฎาพาณิชย์
คุณจิระวัฒน์ เจษฎาพาณิชย์
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
คุณกัญญาภัค บุญใหญ่/ หจก. สปีค โซลูชั่น
คุณกัญญาภัค บุญใหญ่/ หจก. สปีค โซลูชั่น
คุณกัญญาภัค บุญใหญ่/ หจก. สปีค โซลูชั่น
คุณกัญญาภัค บุญใหญ่/ หจก. สปีค โซลูชั่น
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัด
หจก.กรีน ดิวทริบิวชั่น
บริษัท วิศรา  แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
บริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณ พภัสสรณ์ สันพะเยาว์
คุณ พภัสสรณ์ สันพะเยาว์
คุณชิดชนก แสนป้อ
คุณชิดชนก แสนป้อ
คุณชิดชนก แสนป้อ
คุณนพพล ตรีโรจน์พร
คุณนพพล ตรีโรจน์พร
คุณนพพล ตรีโรจน์พร
คุณนพพล ตรีโรจน์พร
คุณนพพล ตรีโรจน์พร
คุณนพพล ตรีโรจน์พร
คุณภทพร   ศิริสุนทร
คุณภทพร   ศิริสุนทร
คุณภทพร   ศิริสุนทร
คุณภทพร   ศิริสุนทร
คุณภทพร   ศิริสุนทร
คุณภทพร   ศิริสุนทร
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
บริษัท เวลธ์  แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เวลธ์  แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เวลธ์  แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เวลธ์  แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เวลธ์  แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เวลธ์  แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เวลธ์  แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เวลธ์  แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

 

Page 1 of 584