ชื่อลูกค้า
คุณ อัมพล  อยู่ทิม
คุณธนิกานต์ พิริยะวณิชย์ (คุณดิว)
คุณชนรรค์ อาจองค์
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
ร้านบิ๊กวันสรรพสินค้า ขนส่งนิ่มซี่เส็ง สาขาท่าลี่
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
ร้านเหมืองแดงเภสัช  (จัดส่งสินค้าถึงที่ด้วยค่ะ)
สยามเห็ดฟาร์ม (คุณเอกสิทธิ์ ศรีชัยวิทย์)
บริษัท วิสดอม ทรี ติวเตอริ่ง จำกัด
คุณ นพพร  ทองจันทร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิบูลย์ ซัพพลาย
ร้านอ.เจริญยนต์
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่/คุณ พิพัฒน์  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
คุณ วีระ จิตรดาภา
คุณพรชัย
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
อังคณาขนส่ง (จั๊วหลี) สาย 5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ต่อโชค ขนส่ง  สาย 2 ซอย 17 02-8872171
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  860 เลขที่  42970
เลขที่  21322
5320070084195
5320070084232
5320070084263
5320070084188
5320070084065
5320070084317
5320070084140
5320070084034
เล่มที่  880  เลขที่  43955
เล่มที่  432  เลขที่  21578
เลขที่  2519
เลขที่  61987
เล่มที่  20879 เลขที่  1043915
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200708AA01-01
THASS20200708AB01-01
THASS20200708AC01-01
THASS20200708AD01-01
THASS20200708AE01-01
THASS20200708AF01-01
THASS20200708AG01-01
THASS20200708AH01-01
THASS20200708AI01-01
THASS20200708AJ01-01
THASS20200708AK01-01
THASS20200708AL01-01
THASS20200708AM01-01
THASS20200708AN01-02
THASS20200708AN02-02
THASS20200708AO01-02
THASS20200708AO02-02
THASS20200708AP01-02
THASS20200708AP02-02
THASS20200708AQ01-02
THASS20200708AQ02-02
THASS20200708AR01-02
THASS20200708AR02-02
THASS20200708AS01-02
THASS20200708AS02-02
THASS20200708AT01-02
THASS20200708AT02-02
THASS20200708AU01-03
THASS20200708AU02-03
THASS20200708AU03-03
THASS20200708AV01-03
THASS20200708AV02-03
THASS20200708AV03-03
THASS20200708AW01-04
THASS20200708AW02-04
THASS20200708AW03-04
THASS20200708AW04-04
THASS20200708AX01-04
THASS20200708AX02-04
THASS20200708AX03-04
THASS20200708AX04-04
THASS20200708AY01-04
THASS20200708AY02-04
THASS20200708AY03-04
THASS20200708AY04-04
THASS20200708AZ01-05
THASS20200708AZ02-05
THASS20200708AZ03-05
THASS20200708AZ04-05
THASS20200708AZ05-05
THASS20200708BA01-01
THASS20200708BB01-01
THASS20200708BF01-01
THASS20200708BC01-01
THASS20200708BD01-01
THASS20200708BE01-02
THASS20200708BE02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020076545268580
5020076545269880
5020076545268680
5020076545269680
5020076545268780
5020076545269780
5020076545268980
5020076545269980
5020076545268880
5020076545270080
5020076545270180
5020076545269080
5020076545271080
5020076545269180
5020076545271580
5020076545270280
5020076545272280
5020076545270380
5020076545269280
5020076545270980
5020076545269480
5020076545270480
5020076545273280
5020076545270580
5020076545273680
5020076545273980
5020076545271180
5020076545271980
5020076545272480
5020076545274280
5020076545272780
5020076545274780
5020076545270680
5020076545273380
5020076545271380
5020076545273480
5020076545272080
5020076545272380
5020076545273780
5020076545272980
5020076545274080
5020076545273180
5020076545274480
5020076545273580
5020076545273880
5020076545270880
5020076545274180
5020076545271280
5020076545274580
5020076545271880
5020076545271480
5020076545272580
5020076546241080
5020076545272180
5020076545272880
5020076545272680
5020076545270780
 
บริษัท เอส แอนด์ บี ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
คุณ รัตนาภรณ์ ม้าละออเพชร์
บจก.กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ปยีอาน
คุณ ปิยพร ภูศรีฤทธิ์
Ettore Chiavinato S&S Condominium Room
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.คิว เซอร์วิส
บจก.เซเครทไลท์
บริษัท พี เคเค โปรเซส ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท โนเลดจ์เวลธ์ จำกัด
บจก.กู๊ดเฮด พริ้งท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป
คุณธนิดา ผงทอง
บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด
คุณ ศรีวิสา ศรีอักขรกุล
คุณนทีทอง เจียรจรูญวงศ์
คุณนทีทอง เจียรจรูญวงศ์
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี
บริษัท พัทธนันท์ การบัญชี จำกัด
บริษัท พัทธนันท์ การบัญชี จำกัด
เล็ก วิภาวรรณ
เล็ก วิภาวรรณ
คุณ นงนภัส บุระมาน
คุณ นงนภัส บุระมาน
บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น  จำกัด
บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น  จำกัด
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์ จำกัด
บริษัท เคทู แอดเวนเจอร์ จำกัด
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
คุณสุจิมาฆ์ พุทธรักษา
คุณ สุรไกร  พรมเวียง
คุณ สุรไกร  พรมเวียง
คุณ สุรไกร  พรมเวียง
คุณ สุรไกร  พรมเวียง
คุณบุณยวีร์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีร์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีร์ ทรวงดอน
คุณบุณยวีร์ ทรวงดอน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคอน ทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคอน ทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคอน ทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคอน ทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด
คุณ เตชินี ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
บริษัท ซีเอ็ม พรีเมี่ยน ไรซ์ จำกัด
บริษัท ซีเอ็ม พรีเมี่ยน ไรซ์ จำกัด
คุณดารียา  หมีนกาด้า
คุณสุทธิภรณ์ ชาติสุทธิ
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล

 

Page 1 of 518