ชื่อลูกค้า
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
คุณ สุธนา พรเสริมลักษณ์
คุณ มนัสนันท์  ตั้งสถิตวัฒนากุล
นา นารีรัตน์
ร้านไปรษณีย์ (คุณ ชนิดาภา)
บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท  จำกัด
ร้าน OK การปัก เชียงใหม่ ผ้ากันเปื้อน ปักโลโก้
คุณชนรรค์  อาจองค์
สุกัญญา ทับทิม
คุณจริยาพร  ฟองจันทร์
คุณ กาญจนา เมตตา
คุณ ธนรัศ ศรีไพบูลย์
Chompoo
คุณจันจิรา บุญมี
คุณ สันติ มานะดี
ร้าน เถ้าแก่อู๋(ข้างซุ้มประตูวัดต้นตาลด้านขวา),คุณ ปัญญา ลีละวงศ์
ร้าน บ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
ร้านไปรษณีย์พีโพสท์(ริมหนองสมบูรณ์) *คุณณฐพล รอดเหล็ก*
คุณวินัย โพธิ์มะณี
คุณทศมาส  หวังสุข
นางนรัญภรณ์ สิริถาวรวิวัฒน์ ไร่ดาบบรรพต
คุณ ศักดิ์ดำรง  โขตินิสากรณ์ (อิ๊คคิว ลพบุรี)
ธวัชชัย ช่างแต่ง
คุณ ปรมัตถ์ อยู่สุข
บริษัท ธนสยามการบัญชี จำกัด จ่ายต้นทาง
คุณนุ่น ร้านไท้เฮงคอม
คุณ นัณญ์นภัสร์ รจิภาส จ่ายต้นทาง
ร้าน พี.เจ คุณชุติมดี ศีติสาร
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์
คุณ ธีรศักดิ์  ปู่ทา
สุพิชญา ศุภวีระกุล
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์ (กันต์)
คุณ วุฒิชัย แสงทอง
บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
เอเจก๊อปปี้ (คุณสุพิชชา เหาะเหิน)
ร้าน ออฟฟิศแมกซ์
ร้าน LadyShop ด่วนที่สุด
คุณ พจณีย์  เกตุสิทธิ์
คุณ ปาริชาติ  ฉายอินทร์
คุณ พิมลพรรณ  อ่อนหยู
คุณ มนตรี  มั่นอินทร์  ส่งสินค้าภายในวันพฤหัสบดี
คุณ ขวัญอาราฎา อุตโม
นานากังหัน
บริษัท เอสเคบี เฮลท์ตี้ ฟู้ด จำกัด
สุดารัตน์ ศุภกิจบุญชู
คุณหทัย เลิศวณิชโรจน์
บริษัท โอคุสโน่ ฟู้ด จำกัด
ชนกนาถ ประคองใจ
 คุณ บี
คุณธเนษฐ  พิมพาทอง  ด่วน
คุณ อรชร อโรตยกุล
คุณ วศินี ตันติวีรบุตร
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด * มีเก็บเงินสดจากลูกค้า 35 บาทค่ะ*
ป๊อปสตูดิโอ
คุณจันทิมา  ทองปุก
คุณ รสธร   รัตนสุคนธกร
Penny lane Vintage
บริษัท เพอร์เฟคไลฟ์ 14 จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
มินตรา ขนส่ง (ลำนารายน์-ลพบุรี) สาย 3ซอย16/5โทร.02-8880661
เกื้อกูลขนส่ง สาย 3 ซอย 22  เบอร์โทร 02-8881551/088-9696049
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ต่อโชค ขนส่ง  สาย 2 ซอย 17 02-8872171
จงเจริญ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 3 หลังโรงไม้ โทร.02-8870225-6
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  010  เลขที่  00476
เล่มที่  502  เลขที่  25078
เล่มที่ 273  เลขที่  13631
เล่มที่ 273  เลขที่  13633
เล่มที่  273 เลขที่  13634
เล่มที่  273  เลขที่  13632
5318020207640
5318020207596
5318020207695
5318020207664
5318020207565
5318020207756
เล่มที่  134 เลขที่  49
เลขที่ 619014284
เลขที่ 619014286
เล่มที่  154  เลขที่ 07671
จัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  0250  เลขที่  012496
เล่มที่  0250  เลขที่  012494
เล่มที่  0250 เลขที่ 012495
เล่มที่ 0221  เลขที่ 011001
เล่มที่  332  เลขที่ 16594
เล่มที่ 332  เลขที่  16593
เล่มที่  0221 เลขที่ 011002
03-13587
เล่มที่  1996 เลขที่  99791
เล่มที่  1996  เลขที่  99792
เล่มที่  007  เลขที่  0305
เลขที่ 21611
เล่มที่ 1772 เลขที่ 088558
เล่มที่  311  เลขที่  15549
เล่มที่ 0863  เลขที่  043118
011128
เล่มที่  745  เลขที่  37202
เล่มที่ 745  เลขที่  37203
เล่มที่  745  เลขที่  37204
เล่มที่  072  เลขที่  03558
B0118006129
เล่มที่ 117  เลขที่  05813
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
จัดส่งให้ภายในวันนี้ค่ะ
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
PB 9601 8659 3 TH
PB 9601 8658 0 TH
EU356561680TH/EU356561693TH
EU356561702TH
EU356561716TH
จำนวน
3กล่อง1ห่อ
1กล่อง
1กล่อง
1ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
3 ห่อ
2 ห่อ3 กล่อง
3 ห่อ
2 กล่อง
2ห่อ
1กล่อง
1 มัด
3 กล่อง
2ห่อ1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
40 ห่อ
2กล่อง2ห่อ1มัด4ม้วน
1กล่อง2ม้วน
2 กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1มัด1กล่อง
2 กล่อง
5 ถุง
1 ถุง
2กล่อง 1ห่อ
4 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง
3 กล่อง
4ห่อ 1กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1 ม้วน 1ห่อ
6 กล่อง
2 กล่อง
3 กล่อง6ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2 ห่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 32