ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษีแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งแก้ไขภายในเดือนของใบกำกับภาษี หรือไม่เกิน 7 วันหลังจากที่ได้รับใบกำกับภาษี หากพ้นจากระยะดังกล่าว ไม่สามารถแก้ไขให้ได้ในทุกกรณี เนื่องจาก บริษัทฯ อาจทำเรื่องส่งภาษี เรียบร้อยแล้ว ทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ