บริษัท เอส ซี เปเปอร์-แพ็ค จำกัด

"อธิบายการจัดส่งสินค้า"

 

ส่งทาง ขนส่งเอกชน
     ส่งทางขนส่งเอกชน ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท เนื่องจากการจัดส่งทางขนส่งเอกชน จะมีค่าจัดส่งแยกต่างหากเพิ่มเติม ขนส่งบางบริษัทบางท้องที่เก็บค่าจัดส่งที่ต้นทาง บางที่เก็บปลายทาง เราจำเป็นต้องทราบรายการสั่งซื้อและที่อยู่จัดส่งก่อนการดำเนินการแจ้งยอด ทางลูกค้าจึงต้องรอบการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่หลังจากส่งรายการสั่งซื้อแล้ว

ส่งทาง ไปรษณีย์
     การส่งทางไปรษณีย์ของทางบริษัทฯ หมายถึง "ไปรษณีย์พัสดุธรรมดา" ทางบริษัทฯ เลือกส่งแบบ "ไปรษณีย์พัสดุธรรมดา" หรือ "พัสดุ EMS" เท่านั้น โดยการส่งทาง EMS ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ตอนสั่งซื้อได้ เนื่องจากการส่งแบบ "พัสดุลงทะเบียน" มีการจำกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กก. ทำให้ไม่สะดวกในการแพ็คสินค้า

 

     รายละเอียด ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ นำหน้ารหัสพัสดุ
     - เลขที่พัสดุขึ้นต้นด้วย E เช่น EA,ED,EG,EH,EI - หมายถึง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (สามารถเช็คสถานะพัสดุทางระบบออนไลน์ได้)
     - เลขที่พัสดุขึ้นต้นด้วย R เช่น RD,RE,RC,RF,RG,RH - หมายถึง ไปรษณีย์ลงทะเบียน (สามารถเช็คสถานะพัสดุทางระบบออนไลน์ได้)
     - เลขที่พัสดุขึ้นต้นด้วย P เช่น PA,PB -  หมายถึง ไปรษณีย์ในประเทศ (ไม่สามารถเช็คสถานะพัสดุทางระบบออนไลน์ได้ แต่สามารถตรวจสอบได้ที่เบอร์ Call Center ของไปรษณีย์ 1545 หรือที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง)
     - เลขที่พัสดุขึ้นต้นด้วย V เช่น VA -  หมายถึง ไปรษณีย์รับประกัน (ไม่สามารถเช็คสถานะพัสดุทางระบบออนไลน์ได้ แต่สามารถตรวจสอบได้ที่เบอร์ Call Center ของไปรษณีย์ 1545 หรือที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง)