019 

 007

 012

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

 

 

บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 

005 022 017

บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

 

 

ธนาคารออมสิน

 

 

010 011 001

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

 

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

 

 

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 002  003 004 

บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

 

 

บริษัท ทาทามอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

006 008 015

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

 

 

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

 

 

016 024 018

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

SCG Yamato Express Co., Ltd.

 

 

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

 

 

023 020 021

บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด

 

 

บริษัท เอวริณทร์ อินเตอร์กร๊ป จำกัด

 

 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

014 013 009

บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด