เครื่องปั๊มไดคัทมือสอง จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปั๊มออโต้เกือบทั้งหมด มีทั้งเครื่องที่กำลังใช้งานอยู่แล้วบอกขาย เราสามารถบินไปดูสินค้า ขณะกำลังใช้งานได้เลย แล้วตกลงซื้อได้ทันที แต่ถ้าต้องการแบบให้ซ่อมให้ใหม่ แบบซ่อมของคนญี่ปุ่น 80-90% อะไหล่ตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนทั้งหมด ทำสีใหม่ ก็สามารถทำได้  ติดต่อได้ที่ เบอร์ 081-9815665

ยังไม่ได้กำหนดรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
ไม่พบรูปภาพ
เครื่องปั๊มไดคัทเก่า ญี่ปุ่น
หน้าที่ 1 จาก 2