รายละเอียดสินค้า

3.50 ฿
รหัส SKU: 160304-z
ประกอบด้วย
- สติกเกอร์ใส PVC ขนาด 2 X 5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
- เชือกมัดกล่องพัสดุเบอร์ 30 ยาว 275 ซม.
- เหมาะสำหรับมัดกล่องไปรษณีย์ เบอร์ จ และ ฉ
- น้ำหนัก 0.010 กิโลกรัม