รายละเอียดสินค้า

390.00 ฿
รหัส SKU: 160601-z
- ความหนา 110 แกรม
- เกรดกระดาษ BP มีความเหนียวเป็นพิเศษ ใช้สำหรับห่อสินค้าได้ดี
- ขนาด : 35 X 47 นิ้ว หรือ 89 X 119 ซม.
- จำนวน 125 แผ่น/ห่อ มีกระดาษน้ำตาลห่อเรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งเวลาขนส่ง
- น้ำหนัก 14.070 กิโลกรัม