โปรสุดคุ้ม

***** โปรสุดคุ้มนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรอื่นๆ ได้ *****

หลังจากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบหยิบสินค้าใส่ตะกร้าแล้ว ให้รอเมลยืนยันยอดโอนจากเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้งนะคะ

bv price table (210101 z) (210304 z)


ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ ผลิตจากเนื้อโฟมอย่างดี ป้องกันการกระทบกระเทือนไม่ให้ผลไม้ช้ำ ระหว่างขนส่ง เพื่อคงความสดและสมบรูณ์ของผลไม้ และทำให้สินค้าดูดี มีราคาเพิ่มขึ้นด้วย

 

z13 example

 

No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
220.00 ฿
ประหยัด:
100.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
260.00 ฿
ประหยัด:
100.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
290.00 ฿
ประหยัด:
110.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
340.00 ฿
ประหยัด:
210.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
410.00 ฿
ประหยัด:
190.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
445.00 ฿
ประหยัด:
255.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
490.00 ฿
ประหยัด:
280.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
540.00 ฿
ประหยัด:
310.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
400.00 ฿
ประหยัด:
250.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
470.00 ฿
ประหยัด:
230.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
620.00 ฿
ประหยัด:
180.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
760.00 ฿
ประหยัด:
190.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
1,340.00 ฿
ประหยัด:
140.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
260.00 ฿
ประหยัด:
90.00 ฿
No image set
z130202-img02
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
300.00 ฿
ประหยัด:
100.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
700.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
750.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
200.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
120.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
290.00 ฿