ตาข่ายโฟมห่อผลไม้

ผลิตจากเนื้อโฟมอย่างดี ป้องกันการกระทบกระเทือนไม่ให้ผลไม้ช้ำ ระหว่างขนส่ง เพื่อคงความสดและสมบรูณ์ของผลไม้ และทำให้สินค้าดูดี มีราคาเพิ่มขึ้นด้วย

 

No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
240.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
280.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
310.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
370.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
440.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
500.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
560.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
620.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
480.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
510.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
670.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
810.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
1,340.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
280.00 ฿
No image set
z130202-img02
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
320.00 ฿
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
500.00 ฿
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
535.00 ฿
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
570.00 ฿
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
670.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
700.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
750.00 ฿
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
850.00 ฿
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
980.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
200.00 ฿
หน้าที่ 1 จาก 2