เครื่อง ซีล ปาก ถุง,ถุง ซีล สูญ ญา กา ศ,ถุง สูญ ญา กา ศ,ถุง แว ค คั่ ม,เครื่อง ซีล ถุง สูญ ญา กา ศ,เครื่อง ซีล พลาสติก,เครื่อง สูญ ญา กา ศ,ซีล สูญ ญา กา ศ,เครื่อง ซีล,เครื่อง ซีล ถุง,เครื่อง ซีล ถุง พลาสติก,เครื่อง ซีล สูญ ญา กา ศ,เครื่อง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ,ถุง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ,เครื่อง vacuum sealer,ที่ ซีล ถุง,ถุง ซีล สูญ ญา กา ศ แบบ เรียบ,ถุง สูญ ญา กา ศ อาหาร,ซีล ถุง สูญ ญา กา ศ,แพ็ ค สูญ ญา กา ศ

 

รวม VAT แล้ว
136401-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
20.00 ฿
ประหยัด:
6.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136402-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
38.00 ฿
ประหยัด:
11.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136403-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
53.00 ฿
ประหยัด:
15.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136404-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
65.00 ฿
ประหยัด:
19.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136405-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
76.00 ฿
ประหยัด:
22.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136406-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
85.00 ฿
ประหยัด:
25.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136407-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
95.00 ฿
ประหยัด:
28.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136408-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
115.00 ฿
ประหยัด:
24.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136409-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
120.00 ฿
ประหยัด:
36.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136410-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
140.00 ฿
ประหยัด:
42.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136411-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
160.00 ฿
ประหยัด:
48.00 ฿
รวม VAT แล้ว
136412-z
ถุงสูญญากาศ ผิวเรียบสองด้าน แบบแผ่น
205.00 ฿
ประหยัด:
61.00 ฿