สัญลักษณ์พลาสติกปลอดภัยสำหรับอาหาร

      พลาสติกที่ใช้ในการบรรจุอาหารหรือต้องสัมผัสกับอาหารควรจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยสามารถสังเกตุดูจากตราสัญลักษณ์ที่แสดงตามรูปภาพด้านบน (มักจะอยู่ด้านล่างของภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์) โดยสังเกตุตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์ โดยตัวเลขต่างๆ แสดงถึงวัสดุที่ใช้จัดทำบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ดังต่อไปนี้

 • พลาสติกทั่วไปถือว่าปลอดภัยสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
  # 2 HDPE (พลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง)

  # 4 LDPE (พลาสติกชนิดความหนาแน่นต่ำ)
  # 5 PP (Polypropylene)
 • ขวดน้ำพลาสติกหรือภาชนะเครื่องดื่ม
  # 1 PETE (Polyethylene Terephthalate) น้ำทั่วไป, โซดาและน้ำผลไม้ขวด ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เนื่องจากอาจพบการสะสมของแบคทีเรีย ต้องทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ (แต่ไม่แนะนำ)
 • พลาสติกที่มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้อาจจะมีส่วนผสมที่เป็นอันตราย
  # 3 PVC (Polyvinyl Chloride) สารก่อมะเร็งในระหว่างการผลิตและการเผา
  # 6 PS (Polystyrene) สารก่อมะเร็งที่เป็นไปได้
  # 7 อื่น ๆ (โดยทั่วไปจะหมายถึงสารโพลีคาร์บอเนต บางครั้งอาจใช้ป้ายสัญลักษณ์ว่า PC) อาจตรวจพบสาร BPA (Bisphenol-A) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเช่นกัน

ที่มา : http://modernsurvivalblog.com/preps/safe-plastics-for-food-and-drink/

แปลโดย : SC Paper-Pack Co., Ltd.

ข้อมูลเพิ่มเติม สาร BPA คืออะไร : http://www.greenshopcafe.com/greennews821.html