ชนิดของกล่องแบ่งตามฝากล่อง

บริษัท เอส ซี เปเปอร์-แพ็ค จำกัด

กล่องแบ่งชนิดตามฝากล่อง

 

แบ่งได้ ดังนี้ 

1. กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน-RSC (Regular Slotted Container)

     กล่องสี่เหลี่ยมที่มีฝาด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดชนกันสนิทพอดี ต้องใช้วัสดุยึดติดฝาเวลาใช้งาน เช่น เทปใส ลวดเย็บกระดาษ ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น กล่องเหล้า, กล่องเบียร์, ใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ตัวอย่าง

 

2. กล่องฝาเกย–OSC (Overlap Slotted Container)

     กล่องสี่เหลี่ยมที่มีฝาด้านบนและด้านล่าง ฝาเกยกันเวลาปิด ฝากล่องมีความแข็งแรงเพราะมีลิ้นของฝาเกยกัน 2 ชั้น ใส่บรรจุภัณฑ์ทั่วไป หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีทรงสูงแต่ไม่กว้างมากนัก เช่น กล่องกรอบรูป, วงกบประตู, เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ตัวอย่าง

 

3. กล่องไดคัท-(Die-cut)

     เป็นกล่องที่สามารถออกแบบให้มีรูปร่างที่หลากหลายได้ สามารถขึ้นรูปใช้งานจากการประกอบพับสอดให้ขึ้นรูปทรงกล่อง จึงมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น กล่องไปรษณีย์, กล่องใส่ของส่งทางไปรษณีย์, กล่องที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของสินค้าภายใน (ใส่ทอง, เครื่องประดับ, เครื่องสำอางค์, กระเป๋า, เครื่องประดับต่างๆ) เป็นต้น

ตัวอย่าง